8.12.11

Saoire Poiblí 2012 – Public Holidays 2012

2 Eanáir  2012                            2 January 2012
19 Márta 2012                         19 March 2012
9 Aibreán 2012                         9 April 2012
7 Bealtaine  2012                      7 May 2012
4 Meitheamh 2012                    4 June 2012
6 Lúnasa 2012                          6 August 2012
29 Deireadh Fómhair 2012       29 October 2012
25 Nollaig 2012                       25 December 2012
26 Nollaig 2012                       26 December 2012

28.11.11

Siopadóireacht na Nollag – Christmas Shopping

Tá an Córas Taisteal Tuaithe ag eagrú turais bus go Leitir Ceanainn/Bealach Feich ar an Chéadaoin an 7 Nollaig agus Déardaoin 8 Nollaig, 2011. Beidh an bus ag fágáil an oileáin ar bhád 9:00 am agus beidh an bus ag pilleadh ar an oileán ar bhád 5:00in. Táille bus: €10.00 an duine ar thuras fillte. Más mian leat suíochán a chur in áirithe ar an bhus, ba chóir duit scairt a chur ar Anna Bn Uí Ghallchóir ar 087 1358028 a luaithe agus is féidir.
The Rural Transport Service is organising a shoppers bus to Letterkenny/Ballybofey on Wednesday 7 December and Thursday 8 December 2011. The bus will leave the island at 9:00 am and will return to the island on the 5:00pm ferry. Fare: €10.00 per person for the return bus trip. If you would like to reserve a seat on the bus, contact Anna Bn Uí Ghallchóir on 087 1358028.

Calendar 2012 - Féilire 2012

Beidh féilire 2012 ar fáil ón chomharchumann le linn na seachtaine dar tús 5 Nollaig 2011.
Luach: €6 an ceann
Beirt nó níos mó: €5 an ceann.

The 2012 Calendar will be available from an comharchumann from the week beginning 5 December 2011.
Price: €6 each
Two or more: €5 each

Eolas do Shaoránaigh – Citizens Information

Beidh oifigeach ón Ionad Eolais do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair i gComharchumann Oileán Árainn Mhór Teo ar an Aoine, 9 Nollaig 2011 óna 10:30rn – 12:30in. Ag plé le fiosruithe Leasa Shóisialaigh, Deontais Tithíochta, Deontais inslithe, Cearta Fostaíochta, Cúrsaí Teaghlaigh, Cearta Tomhaltóirí, Oideachas & rl.

The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance in Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo on Friday 9 December 2011 between 10:30am – 12:30pm. Dealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements, Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.

10.11.11

Oíche Eolais faoi Freagrachtaí Stiúrthóirí i gComhlachtaí Pobal Bunaithe.

Am & Dáta: 7:00-9:00in Deardaoin 24 Samhain 2011

Ionad:         Oifig Údarás na Gaeltachta, Dóirí Beaga

Cuirfear tús leis an oíche eolais ar 7:00in agus críochnóidh sé ar 9:00in.
Tá an oíche eolais seo oscailte do gach stiurthóir ar gach chomhlacht pobal bhunaithe i nGaeltacht Thír Chonaill agus dóibh siúd a bhfuil suim acu a bheith mar stiurthóirí sa todhchaí, no iad siúd a bhfuil suim acu san ábhar.

Déanfaidh Cathal Ó Dónaill ón chomhlacht Gilroy Gannon (Sligeach) cur i láthair agus is féidir ceisteanna no smaointe faoin ábhar a phlé leis ag deireadh an cur i láthair.

Sonraí an cur i láthair:
Acht na gCuideachtaí – Oifigí i gComhlacht - Comhlacht faoi theorainn ráthaíochta /Acht Carthanacht 2009 /Achtanna Saothair agus Comhionannais /Acht Sláinte agus Sábháilteachta 2005 /Acht urn Chosaint Sonraí 1988—2003 /Comhlacht faoi theorainn ráthaíochta/Faoi dhlí na hÉireann agus AE.


Eolas agus miniú a thabhairt ar:
CR0 agus ODCE.ie - Bunú comhlacht & dualgaisí / Aire, dúthracht agus scil /Comhlíonadh Spriocdhátaí agus Pionós.

Cuirfear an t-eolas ar fáil i nGaeilge & i mBéarla más gá.
Má tá spéis ag ionadaithe ó bhur gcomhlachtaí freastal a dhéanamh ar an seisiún eolais, déanaigí teagmháil le Údarás na Gaeltacha, Doirí Beaga nó ar ríomhphost ag gos@udaras.ie roimh 18 Samhain, 2011.

9.11.11

Scéim Eangúcháín na nGliomach 2011 - National Lobster Notching Scheme 2011

Payments for participants of the V Notching Scheme are processed and available for collection from an Comharchumann.
Tá íocaíochtaí do rannpháirtithe sa scéim eangúcháin gliomach ar fáil anois ón Chomharchumann.

Réamhléiriú Speisialta - Special Preview


Tubáiste Árainn Mhór

12ú Samhain 3i.n. Ostán Killeens’

12th November 3pm Killeens’ Hotel

Réamhamharc speisialta ar an scannán is úire ó Tobar Productions, scannán atá corraitheach cumhach agus maisithe go hálainn. Tráchtann Tubaiste Árainn Mhór ar chailleadh naoi nduine déag de bhunadh an oileáin, 75 bliain ó shin. An t-aon duine a tháinig slán as, chaill sé seachtar dá chlann agus ní raibh sé ábalta labhairt ar ar tharla ar feadh 50 bliain, gur labhair sé le RTÉ, dhá bhliain sula bhfuair sé bás, Taifeadadh cuid mhór den scannán faisnéise seo sa teach inar chaith sé na míonna ag teacht chuige féin sular phill sé ar a bhaile féin.

A special preview prior to transmission on TG4 of Tobar Productions’ most recent film, a moving, gripping and beautifully illustrated documentary on the 75th anniversary of the ‘Arranmore Disaster’ which claimed the lives of 19 islanders. The only survivor lost 7 members of his family and was unable to speak about the horror of that night for 50 years until he agreed to give an interview to RTÉ, two years before his death. Much of the documentary was recorded in the house where Paddy spent months recovering before finally returning to his own home.

Rinneadh an clár seo le tacaíocht fhlaithiúil ó Chiste Craoltóireachta na Gaeilge.Comórtas Páistí—Children’s Competition

Comórtas na Samhna— Halloween Competition
Spriocdháta—Closing Date 15/11/2011
Cum scéal nó dán leis an teidil a leanas:
Compose a story or poem with the following title:
Samhain
Halloween

Duais/Prize

Dearbhán/Voucher

CÚRSA SLÁINTEACHAS BIA-FOOD HYGIENE TRAINING

HACCP COURSE—Cúrsa HACCP

Tá an comharchumann ag lorg léirithe suime ó daoine ar mhaith leo cúrsa HACCP a dhéanamh. Glaoch ar an chomharchumann ma tá suim agat sa chúrsa seo.
An comharchumann is seeking expressions of interest from anyone who would like to do the HACCP food hygiene course. Contact an comharchumann if you are interested in this course.

074 9520533

Deontas Ceadaithe—Grant Approved

Tá deontas de €8750.90 ceadaithe ag Comhar na nOileán don chomharchumann chun lomaire féir faoi thiomaint díosal agus den déanamh KUBOTA a cheannacht. An Comharchumann has received grant approval from Comhar na nOileán for €8750.90 for the purchase a diesel powered KUBOTA mower.

7.11.11

BIM in Donegal to offer sea safety courses

Fishermen and those who work at sea are being encouraged to take part in Marine Safety courses which will be available in west Donegal over the next four weeks.
For the first time in over five years the BIM Mobile Coastal Training Unit will provide a series of Marine Courses for fishermen at Gweedore Business Park, Derrybeg.
Mudules include Personal Survival techniques, Elementary first aid for seafarers and Fire Prevention, Health & Safety.
Bob Walsh, of Bord Iascaigh Mhara, says the information obtained could save lives:
Additional course details available on request from Bob @ 087 683 7134 or by visiting the bmi.ie

Stór Trádála, Socraithe na Nollag – Christmas Arrangements, Comharchumann Store

Beidh an comharchumann druidte ar na dataí a leanas:
An comharchumann will be closed on the following dates:

Dé Luain 26 Nollaig 2011 -  Monday 26 December 2011
Dé Máirt 27 Nollaig 2011 - Tuesday 27 December 2011
Dé Céadaoin 28 Nollaig 2011 -  Wednesday 28 December 2011
Dé Luain 2 Eanáir 2012  - Monday 2 January 2012
Dé Máirt 3 Eanáir 2012  - Tuesday 3 January 2012 (Annual Stocktaking)
Dé Céadaoin 4 Eanáir 2012 - Wednesday 4 January 2012 (Annual Stocktaking)
Déardaoin 5 Eanáir 2012  - Thursday 5 January 2012 (Annual Stocktaking)

26.10.11

Saoire na Samhna – Halloween Bank Holiday

Beidh oifigí agus stór trádala an chomharchumainn druidte ar an Luan, 31 Deireadh Fómhair 2011.

An comharchumann store and offices will be closed on Monday 31 October 2011.

19.10.11

Comórtais Liteartha na Gaeilge 2011

Comhghairdeas do Phroinsais Mac an Bhaird a fuair an chéad duais don úrscéal ficsean éadrom is fearr dar teidil Rún an Bhonnáin i gcomórtais Liteartha an Oireachtais 2011. Bronnadh an chéad duais ar Phroinsais chomh maith i rannóg na drámaíochta. Tá na comórtais liteartha 114 bliain ar an fhód & I measc na scríbhneoirí a fuair duaiseanna iontu anuas tríd na blianta tá Pádraig Mac Piarais, Máirtin Ó Cadhain & Nuala Ní Dhónaill. Congratulations to Proinsias Mac an Bhaird who was awarded the first prize in the fiction category for his novel entitled Rún an Bhonnáin at the Oireachtas literary competitions 2011. Proinsias was also awarded first prize in the drama section. The literary competitions have been taking place for 114 years and writers who have received awards in the past include Pádraig Mac Piarais, Máirtin Ó Cadhain & Nuala Ní Dhónaill.

Family Income Supplement - FIS

HAVE YOU TAKEN HOME LESS PAY THIS YEAR?

FAMILY INCOME SUPPLEMENT MAY BE FOR YOU
Family Income Supplement (FIS) is paid by the Department of Social Protection and aims to provide support for people with families who are on low earnings. Towards the end of 2009, there were approximately 26,000 families, with almost 56,000 children, receiving FIS. In County Donegal there were approximately 1,700 families in receipt of FIS in 2010.

In the current economic climate there are families where hours of employment have been reduced resulting in reduced pay and some where the hourly rate was reduced, again, reducing actual take home pay. Therefore, there may be many more families who now have an entitlement to the Family Income Supplement (FIS) payment.
Generally to qualify for FIS, at least one member of the family must be working an average of 19 hours per week, with a minimum of one dependent child under 18, but up to 22 years if in full time education.
If you qualify for FIS you get a minimum payment of €20 a week TAX FREE which is not taken into account in the means test for a Medical Card.
The payment is based on your net salary (take home pay) which allows for deductions for income tax, PRSI contributions, the Universal Social Charge and pension contributions. There are a range of Social Welfare payments which are also not taken into account in your means: Child Benefit; Domiciliary Care Allowance; Carer’s Allowance; Guardian’s/Foster Allowances; Supplementary Welfare Allowance and others.

The following are the FIS net income limits for 2011:
Family size Weekly income limit

1 child €506 2 children €602
3 children €703 4 children €824
5 children €950 6 children €1,066
7 children €1,202 8 children €1,298

An Example: If your net average weekly family income is below the income limit for your family size, then you get 60% of the difference between the two. The minimum you get is €20 a week. So, if you have two children and your net weekly income is €400, you get 60% of €202 – that is €121.20 a week.
There are rules with regard to parents who are separated and maintenance payments and there is only one payment made in respect of a family. The payment is generally made for one year and is then subject to review. You may get the Back to Work Allowance and also receive FIS but you may not receive FIS while you are on a Community Employment scheme.

CHECK OUT IF YOU HAVE AN ENTITLEMENT
Further information
Family Income Supplement Section
Department of Social and Family Affairs
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Co Longford
Tel: (043) 45211 or (01) 704 3000
Or your local Citizens Information Centre, the National Citizens Information Phone Service, 1890 777 121 or visit www.citizensinformation.ie
Application forms are available at any local Social Welfare Office, or lo-call 1890 20 23 25 or downloadable from www.welfare.ie

14.10.11

ARRANMORE VIDEO ARCHIVE

Beidh cartlann Oileán Árainn Mhór a léiríonn saol na ndaoine ar an oileán chomh fada siar leis na 50ídí, a thaispeáint tigh Neily óna 8:00 ar an Aoine 28 Deireadh Fómhair, 2011.

FÁILTE ROIMH CHÁCH!
The Arranmore Island Video Archive depicting life on the island from as far back as the early 50s will be shown in Neily’s Bar on Friday 28 October 2011 from 8:00pm.

ALL WELCOME!

Irish Heart Foundation Walk 25 Meán Fómhair 2011

Bailíodh €49.49 mar thoradh ar an siúlóid i gcomhair an ‘Irish Heart Foundation’ a bhí ar siúl ar an 25 Meán Fómhair 2011. €49.49 was collect as a result of the Irish Foundation Walk held on 25 September 2011.

13.10.11

Scrudaithe TEG 2012

Nuacht TEG 2011/12

Scrúdú C1 agus scrúduithe eile TEG 2012
Beidh scrúdú C1 ar siúl in Ollscoil na hÉireann Má Nuad ar an 27 & 28 Eanáir 2012. Is é an spriocdháta d’iarratais ná 9 Eanáir 2012. Tá an fhoirm iarratais ar fáil anseo: http://www.teg.ie/gaeilge/foirm_iarratais.htm
Beidh scrúduithe eile TEG ar siúl ar na dátaí thíos sna hionaid seo (ag brath ar éileamh):

B2 21.04.2012 Má Nuad
B1 28.04.2012 Cill Chainnigh
A2 12.05.2012 Corcaigh
A1 26.05.2012 Cill Airne *NUA i 2012*
Luimneach
An Spidéal
Caisleán an Bharraigh
Leitir Ceanainn
Gaoth Dobhair
Béal Feirste *NUA i 2012*
Páras
Prág
Nua Eabhrac
Aitheantas oifigiúil do TEG B2
Tá aitheantas oifigiúil faighte ag Ionad na dTeangacha, OÉ Má Nuad ón Roinn Oideachais agus Scileanna do Leibhéal B2 Teastas Eorpach na Gaeilge. Ciallaíonn sé seo go sásaíonn Leibhéal B2 na critéir iontrála do chúrsaí fochéime agus iarchéime san Oideachas sna coláistí oideachais. Is deis iontach é seo do dhaoine gur mhaith leo dul le gairm na múinteoireachta nach bhfuil na riachtanais iontrála chuí acu do na coláistí oideachais, mar shampla, Gaeilge Ardleibhéal na hArdteistiméireachta. Neamhchosúil leis an siollabas agus an scrúdú Ardteistiméireachta, tá siollabais agus scrúduithe TEG dírithe ar an bhfoghlaimeoir fásta, rud a chuireann go mór leis an taithí foghlama.

Beidh scrúdú TEG B2 ar siúl ar an 21 Aibreán 2012 . Tá cúrsaí ullmhúcháin do scrúduithe TEG ar siúl in ionaid oideachais éagsúla ar fud na tíre. Cuireann Ionad na dTeangacha ábhar teagaisc agus tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus do fhoghlaimeoirí saor in aisce ag www.teg.ie.

Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir rphost chuig aisling.nibheachain@nuim.ie nó cuir glaoch ar 01 7086417/01 7083737.

20.9.11

Cartlann Clós Amharc na nOileán– Island’s Video Archive

Tá sé beartaithe trí thaispeántais pobail do chláir na cartlainne a bhaineann leis an oileán a reáchtáil sa chultúrlann ag 6:00in ar na dátaí a leanas:

Dé Domhnaigh 25 Meán Fómhair,
Dé Domhnaigh 2 Deireadh Fómhair,
Dé Domhnaigh 9 Deireadh Fómhair.

Beidh táille €3.00 ar an doras & cuirfear sólaistí ar fáil ag am sosa.
Cuirfear fáltais an 25 Meán Fómhair i gcomhair ‘Irish Heart Foundation.’
Fáile roimh chách!

The island video archive will be shown over three weekend evenings at 6:00 pm in the Cultúrlann on the following dates:
Sunday 25 September
Sunday 2 October
Sunday 9 October
There will be a charge of €3.00 and refreshments will be served at break time.
Proceeds from Sun 25 September in aid of ‘Irish Heart Foundation.’
All welcome!
The material contained in the islands archive is to be extended in the future and will include photographs, newspaper archives and books. If you have any pictures or newspaper cuttings that could be used in the archive, please let us know. Anyone wishing to provide any pictures or newspapers for the archive will have their property returned when it has been copied.

15.9.11

Eolas do Shaoránaigh – Citizens Information

Beidh oifigeach ón Ionad Eolais do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair i gComharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo ar Déardaoin 29 Meán Fómhair 2011 óna 10:30rn – 12:30in. Ag plé le fiosruithe Leasa Shóisialaigh, Deontais Tithíochta, Deontais inslithe, Cearta Fostaíochta, Cúrsaí Teaghlaigh, Cearta Tomhaltóirí, Oideachas & rl.The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance in Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo on Thursday 29 September 2011 between 10:30am – 12:30pm. Dealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements, Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.

14.9.11

Lean, Clean & Driving Green

Eco Driving Tips: If you take 80km/h as the Normal driving range, then increasing to 100km/h increases fuel consumption by 17% over the norm.
Increasing that to 120km/h increases fuel consumption by 29%.
All you need to do is be aware of a few simple rules:

• Eco driving means: look ahead, drive smoothly and avoid acceleration and heavy braking. This saves wear and tear on the car and makes for a more economic use of fuel and a reduction in your car maintenance costs.
• A less aggressive, energy conscious driving style could reduce your fuel use by 10%.
• Safe economical driving means keeping a sufficient distance behind the car in front. This way you can brake and accelerate more smoothly.
• Keep an eye on your gear-changing: When eco driving, revs should as far as possible kept at 2,500 rpm for petrol and 2,000 rpm for diesel vehicles, or below if possible.
• At bends reduce speed gently and accelerate smoothly when you are halfway through to reduce fuel use.
• Use the air conditioning sparingly.
• Turn off the rear window demister when your window is clear. Leaving it on uses up 3-5% more fuel.
• When you start the engine, don’t keep it idling to heat up the engine. This wastes fuel and should not be necessary if you drive off gently and smoothly. Eco driving encourages basic good driving practice. It might mean you use your car a little bit less, but you save fuel on the way you drive as well as cutting out unnecessary journeys.
• Even if waiting 30 seconds it is more economical to switch the engine off and start it again when necessary.
• Remove anything from the vehicle which increases ‘drag’. Roof boxes and roof racks should only be in place when they are being used. And don’t use the boot as a permanent storage space! Eco driving is lighter driving.
• When eco driving, consider sometimes avoiding short journeys, or link together several necessary journeys– cold engines use almost twice as much fuel as heated ones and catalytic converters can take up to five miles to become effective.
• Longer journeys give better fuel economy
• To save fuel in town driving – avoid over revving the engine and drive in as high a gear as is suitable to road conditions.
• Before your journey: plan the route to avoid local works, congestion or losing your way.
• Avoid where possible driving with your windows down, as this creates drag.
• For eco driving, the most efficient speed for fuel consumption has been shown to be 80-95 kph.
• Have your tyres checked regularly – under-inflated tyres use more fuel.
• Did you know that tyres 0.5 bar below recommended pressure increase fuel consumption by 2-3%
• And one of the most effective ways of eco driving: consider car-sharing for some journeys.

Consider buying an ‘eco friendly’ vehicle: As with any purchase, do your homework. Keep eco driving at the front of your mind? Check to see if the car you want has a hybrid or diesel version; you can find information about the lowest CO2 emission cars on the Department of Transport’s website in the ‘ACT ON CO2’ section. Or http://www.green-car-guide.com/guide/family-cars-2.html or just google low emission cars.
• All new cars should have an environmental label which grades the car from A (the cleanest) to G (the most polluting).
• Manufacturers are now obliged to publish CO2 emission information by law in their adverts.
• Fuel: As eco driving becomes more popular and necessary, there are now a range of cars and fuels to help you.
• Diesel vehicles have less CO2 emissions than their petrol equivalents, but they still produce harmful emissions. Choose one with a diesel particulate filter (DPF).
• Hybrid vehicles have a conventional engine in addition to an electrical motor and battery, which is recharged as you drive. They are available from several manufacturers and are becoming increasingly popular.
• Electric vehicles produce no exhaust emissions and are exempt from road tax. Most have a range of 100-200 km and a top speed of 50mph being worked on all the time. For eco driving, this has to be the most obvious choice.

6.9.11

Arranmore Holiday Village Summer 2012 - Baile Saoire Árainn Mhór Samhradh 2012

Summer 2012, Arranmore Holiday Village is now taking bookings for summer 2012  and is offering a discount of 10% on 2011 prices.  Further information is available at:
http://www.arranmoreholidayvillage.ie/Rates.htm

19.8.11

Cartlann Clós Amharc Oileáin Dhún na nGall - Donegal Islands Video & Radio Archive


Déanann cartlann raidió agus teilifíse Oileáin Dhún na nGall cur síos ar shaol na ndaoine ar oileáin Thír Chonaill chomh fada siar leis an 50s. Tá an chartlann ar fáil sa Chultúrlann agus is foinse thaighde den scoth atá intí agus í ar fáil saor in aisce do chuairteoirí chun na Cultúrlainne. Beidh An Chultúrlann oscailte achan lá le linn Lúnasa óna 11:00am-4: 00in. Tuilleadh eolais; 0749520533

The Donegal Islands Video & Radio Archive contains radio and television archives reflecting island life on the Donegal Islands from as far back as the 50s. The archive is now available for viewing in An Chultúrlann, they are an excellent research source and are available for visitors to an Chultúrlann free of charge. An Chultúrlann will be open daily throughout August from 11:00am-4:00pm. Further information; 0749520533

World Heart Day – Sunday 25th September 2011.

Big Hearts Walk 2011

World Heart Day is the biggest countryside walking day of the year. The Irish Heart Foundation is urging communities to take part in organised walks and try to raise €1 per kilometre walked or alternatively donate €5 to go towards their special heart attack appeal fund to help raise awareness of symptoms of heart attack. Sponsorship cards for anyone taking part in the walk who would like to raise money for the Irish Heart Foundation will be available from an Comharchumann. 074 9520533

3.8.11

Special Discounted Rates: Arranmore Holiday Village DISCOUNT SALE EXTENDED TO 30 SEPTEMBER!!!!

A discount of 50% will apply to weekly lettings of Holiday Homes (ie. Detached cottage, sleeps 5, reduced to €245 per week.)
The discounted rates will apply on the following dates:

From Monday 22 August 2011 to 30 September
For bookings, contact 074 9520533
Terms & Conditions Apply
Standard Rates
Rates Valid from January 2011 Weekly Rate Per House June-Sep,
Detached house(Houses 1-6) €490 Reduced to €245 pw

Semi-detached (House 7) €380 Reduced to €190 pw

Semi-detached (House 8) €300 Reduced to €150 pw


Heating/electric are metered extras.

29.7.11

Fógra Comharchumainn - Comharchumann Notice

Trading at the Comharchumann store has decreased steadily during the past 12 months. The costs of overheads will be reduced resulting in a three day week for employees and a reduction in the opening times of the store. From Tuesday 8 August, the store will close every Tuesday at 12:30pm. The store will remain open as normal for the remainder of the week. Because of the reduction in employee working hours, deliveries will take place on Thursdays and Fridays. Please ensure that orders for delivery are placed in advance of Thursday each week.   A review of income from tading will take place at the end of the third quarter (30 Sep) to assess whether further cost cutting measures will be necessary.

19.7.11

Saoire Bainc Lúnasa – August Bank Holiday

Beidh oifig agus stór an chomharchumainn druidte ar an Luain, 1 Lúnasa 2011.

An Comharchumann office and store will be closed on Monday, 1 August 2011.

15.7.11

Céad Pleanála Faighte - Planning Permission Obtained

Tá céad pleanála faighte ag an chomharchumann chun aiseanna spóirt agus caitheamh aimsire a fhorbairt in aice leis an Bhaile Saoire. I measc na forbairtí atá beartaithe, tá cúirt leadóige, aiseanna raoin reatha, seomraí feistis & leithris, cithfholcadán, aonad stórála & aiseanna páirceála. Beidh tairiscintí á lorg ó chonraitheoirí gan mhoill le haghaidh na n-oibreacha.

Planning Permission Obtained
An Comharchumann is in receipt of planning permission to develop sports and leisure facilities at the site of an Baile Saoire. The proposed development will consist of a tennis court, running tracks, changing rooms, toilet & shower facilities & storage and parking facilities. The project works will be offered for tender in the near future.

13.7.11

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo – Folúntas Sealadach, Temporary Vacancy

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo – Folúntas sealadach


Tá Oifigeach Forbartha páirt-aimseartha á lorg ag Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo. chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an chomharchumainn.

Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo agus lonnaithe in oifigí an chomharchumainn.

An Post:
Tacú leis an fhoireann bainistíochta le dul chun cinn an chomharchumainn
Déileáil le heagraíochtaí áitiúil pobail
Tionscnamh áitiúil a spreagadh agus a bhainistiú
Obair taighde agus riaracháin a dhéanamh
Plé le forbairtí ata ar súil sa cheantar
Bainistiú a dhéanamh ar thograí an chomharchumainn

Cáilíochtaí:
Duine le taithí phraiticiúil agus cumas i riaradh gnó nó le taithí i gcúrsaí forbartha pobail ata ag teastáil.
Ní foláir go mbeadh ar chumas an té a cheapfar dualgais an phoist a chomhlíonadh trí mheán na Gaeilge.
Seoltar iarratais mar aon le CV chuig:

An Rúnaí
Údarás na Gaeltachta
Na Doirí Beaga
Co Dhún na nGall

Is é an dáta deireanach a nglacfar le hiarratais ná Dé hAoine, 22 Iúil 2011.


Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo - Temporary vacancy
A part-time Development Officer is required by Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo
to undertake community development projects on . Árainn Mhór Island

The successful candidate will be employed in the offices of Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo, Árainn Mhór Island

Position:
Support the management team to progress the comharchumann
Dealing with local community organizations
Promote and manage local development initiatives
Research and administrative work
Management of comharchumann projects

Qualifications:
Practical experience in business administration, experience in community development work.
The successful candidate will fulfill his/her duties through the medium of Irish.
Applications in writing together with CV to the address below:An Rúnaí
Údarás na Gaeltachta
Na Dóirí Beaga
Co Dhún na nGall

The last date for receipt of applications is Friday, July 22, 2011.

7.7.11

Ionad Eolais - Visitor Information

Tá an tIonad Eolais do Chuairteoirí & siopa féiríní na cultúrlainne oscailte gach lá óna 11:00 go dtí 4:00. (Dé Luain-Dé Domhnaigh)

The CultúrlannVisitor Information & gift shop is open daily (Monday to Sunday) from 11:00 to 4:00.

  • Visitor Information
  • Gifts/Local Interest CDs
  • Coffee Shop
  • Local Interest Books/Children’s Irish Books
  • Greetings Cards/Irish Greetings Cards/Post Cards
  • Internet Access


4.7.11

Croagh Patrick Sponsored Climb - Sunday 31 July

A sponsored climb in aid of Down Syndrome will take place on Sunday 31 July 2011.  Sponsorship cards are available at the Post Office for anyone interested, although not necessary; come along and take part for the personal challenge!  For further information, contact

John Sailor - 087 2675048
or
Sharon O'Donnell - 087 7560736

Eolas do Shaoránaigh – Citizens Information

Beidh oifigeach ón Ionad Eolais do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair
i gComharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
ar an Chéadaoin, 13 Iúil 2011
óna 10:30rn – 12:30in

Ag plé le fiosruithe Leasa Shóisialaigh, Deontais Tithíochta, Deontais inslithe, Cearta Fostaíochta, Cúrsaí Teaghlaigh, Cearta Tomhaltóirí, Oideachas & rl.

The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance
in Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

on Wednesday 13 July 2011
from 10:30am – 12:30pm
Dealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements, Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.
No appointment necessasy.

20.6.11

PUBLIC MEETING ANNOUNCEMENT Lobby & Solutions Group Dungloe Hospital

 Purpose of Meeting: Update re Bed Closures and the impact of reduction in services to our population in Dungloe Hospital, and ways for the people to continue to help to maintain the status of our local Community Hospital.

A further public meeting shall be held on Thursday 7th July 2011 at 7.30pm in Ionad Teampall Chróine, Chapel Road, Dungloe, Co. Donegal.  
All politicians and public representatives have been invited to this meeting. Please inform all your neighbours, friends, and especially relatives of our population who may need the services of our community hospital in the future of this important meeting.
 If we do not act, our people will have no alternative as to where they shall be put, so where will our people go? Where will our Islander’s go? This is our last chance to make an impact for our people, and it may be our last chance to keep our local hospital in Dungloe for our people.
We welcome people from all the catchment areas of our Dungloe Community Hospital to this very important meeting. This meeting is important for our older people who have “ no voice, no choice, and no fair deal  “ at the present time.

17.6.11

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo - Folúntas Páirtaimseartha (Séasúrach)

Tá folúntas sa Chultúrlann d’oibrí páirtaimseartha le haghaidh séasúr an tsamhraidh chun freastal ar siopa & ionad eolais na Cultúrlainne.  A part-time, seasonal vacancy exists in the shop and visitor information centre of an Chultúrlann.

Dualgais: Duties

• Comhoibriú le foireann an Chomharchumainn /Work in co-operation with Comharchumann staff

• Freastal ar fiosruithe chuairteoirí/Visitor Enquiries

• Freastal ar dhíolachán/Sales

Cáilíochta: Qualifications

• Gaeilge Líofa/Gaeilge Speaker

• Scileanna maithe cumarsáide & idirphearsanta /Good communication & interpersonal skills
Iarratas chuig an seoladh thíos roimh 24 Meitheamh 2011./Applications to the address below before 24 June 2011.

An Bainisteoir
Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo
Árainn Mhór
Co Dhún na nGall

16.6.11

Glantóir Fuinneog á Lorg - Window Cleaner Required

Tá Glantóir Fuinneog a bhfuil a c(h)uid trealamh féin aige/aici -  dréimrí srl á lorg ag an chomharchumann.

Tuilleadh Eolais: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh

Window Cleaner required – with own cleaning equipment, ladders etc.

Further Information: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh.

10.6.11


Léirithe Suime
EXPRESSIONS OF INTEREST – IRISH LANGUAGE COURSES
Cúrsaí Gaeilge (RANGANNA OÍCHE) TEG  do dhaoine fásta. 

Tá sé beartaithe ag an chomharchumann tús a chur san fhómhair le cúrsaí Gaeilge TEG.  Más mian leat  freastal ar chúrsa Gaeilge TEG, déan teangbháil leis an chomharchumann. Beidh soláthar na gcúrsaí Gaeilge ag bráth ar éileamh ón phobal.  

Tutor – TEG IRISH LANGUAGE COURSES
TEAGASCÓIR : CÚRSAÍ GAEILGE TEG

Tá sé beartaithe ag an chomharchumann tús a chur san fhómhair le cúrsaí Gaeilge TEG & tá teagascóir Gaeilge ag teastáil chun freastal ar na cúrsaí.   Más teagascóir Gaeilge tú a bhfui spéis agat cúrsa(í) Gaeilge TEG a mhúineadh déan teangbháil leis an chomharchumann.    

Self-Employed Trades RCT/C2 Holders

Suitabley qualified trades/individuals wishing to register their interest in carrying out electrical/plumbing/maintenance works
which may arise from time to time during the course of the year can do so by ,
contacting an comharchumann with their details.

Revenue Registered C2 Contractors

RCT Relevant Contracts Tax (Revenue registered self employed individuals)

Seirbhís Eolais Mfg Teo - MFG Teo Information Services

Beidh Oifigeach Eolais Mfg Teo ar fáil De Ceadaoine an 15ú lá de mhí Meitheamh sa Chúltúrlann ón 7- 8.30i.n agus Deardaoin an 16ú in oifigí Comharchumann Arainn Mhóir ón 10.30-12.00rn.

Tá eolas ar fáil fá liúntaisí, cártaí leighis, cáin ioncam, deontaisí tithíochta do dhaoine os cionn 66 bliain d’aois, seirbhís insliú MFG agus scéim úr SEAI ar a thugtar Better Energy Homes Scheme.

Tuilleadh eolais ó Aine ag 074 95 32017 nó 086 6009069.


The information officer from MFG Teo will be available on Wednesday 15 June

From 7:00-8:00pm in An Chultúrlann, Fál an Ghabhann

And from 10:30 -12:00 pm on Thursday 16 June in an comharchumann office.


Providing information relating to allowances, medical cards, income tax, housing grants for over 66 years, MFG Insulation Grants & SEI Better Energy Homes Scheme.

Further Information: Aine at 074 95 32017 or 086 6009069

6.6.11

A vacancy exists for a part-time seasonal cleaner at Baile Saoire Árainn Mhór.  Duties will include upkeep of cottages, cleaning & laundry.  Hours of work will vary and will include evenings and weekends.  Applications in writing before 15 June 2011 to Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh, Comharchumann Oileán Árainn Mhór, Co Dhún na nGall.

Tá folúntas páirtaimseartha d’oibrí séasúrach ag Baile Saoire Árainn Mhór.  I measc na curamaí beidh dualgais cothabhála agus curamaí glantacháin  agus níocháin.
Beidh uaireanta neamhrialta i gceist lena n’áiritear an tráthnóna agus an deireadh seachtaine.  Iarratais i scríbhinn roimh an 15 Meitheamh, 2011 chuig  Nóirín UíMhaoldomhnaigh, Comharchumann Oileán Árainn Mhór, Co Dhún na nGall.

4.6.11

Gaeltacht areas will be identified by use of Irish and not geographical location


Irish Times 4 June 2011

Dinny McGinley
Dinny McGinley
Image: Niall Carson/PA Wire/Press Association Images
A NEW BILL that will be put forward by the government will see Gaeltacht areas in Ireland identified by how much the Irish language is used instead of geographical location.
The Minister for Gaeltacht Affairs Dinny McGinley also said yesterday that Údarás na Gaeltachta is to retain its statutory functions but with more ministerial input into its functions.
He was outlining the government’s plans to implement the 20-year strategy for the Irish language in a new bill to be prepared later this year.
The Irish Examiner reports that the new plans to change the identification of Gaeltacht areas will be determined by the use of the language.
At least two-thirds of the district’s population must now be shown by census data to be daily speakers of Irish.
Other determining factors will include the use of the language in the area’s social and institutional domains such as sports clubs and schools.
McGinley said the future of Údarás is secure but that the board will be reconstituted and reduced with elected members replaced by State and local authority appointees to save an estimated half-a-million euro, according to the Irish Times.
Details of how a mechanism to facilitate the co-operation between Údarás and non-Gaeltacht enterprise agencies with regard to “significant projects with high potential” will also be revealed when the legislation is introduced later this year.
The Department of Arts, Heritage, and the Gaeltacht will retain primary responsibility for the Irish language in and outside Gaeltacht areas. Meanwhile Foras na Gaeilge will contune its role as the agency of the North South Language Implementation Body, the Irish Times adds.

2.6.11

Rúnaí/Riarthóir RSS ag Teastáil


Tá post lán-aimseartha, sealadach (12 mí-clúdach sos gairme) mar Rúnaí/Riarthóir ar an Scéim Sóisialta Tuaithe á thairiscint ag Comhar na nOileán. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifig Chomhar na nOileán in Inis Oírr agus is 9.00am go 5.00pm na huaireanta oibre.


Beidh Gaeilge labhartha agus scríofa den ard chaighdeán riachtanach don phost, chomh maith le taithí agus scileanna maithe i riaracháin agus i gcumarsáid. Beidh tuiscint ar chúrsaí oileánda agus saol na n-oileán riachtanach freisin.

Is é 5pm Dé hAoine 17 Meitheamh 2011 an sprioc dáta d’iarratais agus cuirfear agallamh orthu siúd a bheidh ar an ngearrliosta ar an Aoine 24 Meitheamh 2011 in Inis Oírr. Caithfear foirm iarratais a líonadh isteach agus is féidir tuilleadh eolais agus foirm iarratais a fháil ach glaoch a chur ar an oifig ag 099 75096 nó rphost a chur chuig linda@oileain.ie.

Is fostóir comhionannais é Comhar na nOileán Teo,.
Secretary/RSS Administrator Needed

Comhar na nOileán have a vacancy for a full-time, temporary position (12 months – career break cover) for a Secretary/Rural Social Scheme Administrator. The person appointed will be based in Comhar na nOileán’s office in Inis Oírr and the working hours are 9.00am to 5.00pm.

Candidates must have a high standard of fluency in spoken and written Irish, as well as good experience and skills in administration and communications. An understanding of island issues and island life is also essential.


The closing date for applications is 5pm on Friday 17 June 2011 and shortlisted candidates will be interviewed in Inis Oírr on Friday 24 June 2011. Applicants must complete an application form and you can get further information and an application form by contacting the office at 099 75096 or linda@oileain.ie.
Comhar na nOileán is an Equal Opportunities Employer

30.5.11

Cardaí Aitheantais FÁS - FÁS SAFE PASS IDENTITY CARDS

Tá cardaí aitheantais rannpháirtithe an dara chúrsa sábháilteachta FÁS faighte ag an chomharchumann. (ón 30 Bealtaine 2011) Is féidir le rannpháirtithe an chéad chúrsa a gcuid cardaí a fháil ón chomharchumann le linn uaireanta oscailte na hoifige.
Identity cards for participants of the second FÁS Safe Pass Course are now available for collection (from 30 May 2011) from an comharchumann during office hours.

28.5.11

John Mc Garvey Memorial Fin Swim 2011

From Burtonport to Arranmore

Ó hAilt an Chorráin go hÁrainn Mhór

Saturday 25 June 2011 – Dé Sathairn 25 Meitheamh 2011

Funds in aid of Search and Recovery
Please offer your support for this event & sponsor swimmers.
Your support is much apprecaited

26.5.11

Clean up - Glanadh Suas

It is hoped to organise a general litter clean up on the island (weather permitting) towards the end of next week and prior to the June weekend. In order for the clean up to be successful, the assistance of as many volunteers as possible will be essential. If you are willing to give up an hour or two of your time to help with the clean up, please contact an comharchumann and register your name. If enough volunteers come forward with offers of assistance, we will be able to organise a clean up.

Illegal Dumping of Rubbish

Illegal Dumping of Rubbish
Seven complaints have been received during the week about dumping of household waste on the mountain. Concerns about illegal dumping should be brought to the notice of the relevant local authority who has the authority/responsibility to deal with illegal dumping.

Contact:

Environment Section
Donegal County Council
Public Services Centre
Dungloe
Co Donegal
Tel: 074 9561300.

24.5.11

Ceardlann Traenála Fuinnimh - Training Workshop on Energy

Beidh ceardlann fuinnimh a reachtáil ar an Aoine, 3 Meitheamh 2011
sa Chultúrlann, Fál an Ghabhann
óna 10:00am -2:00in.  
Más tá spéis agat i gcursaí fuinnimh inathnuaithe, cuirfear fáilte romhat páirt a ghlacadh sa cheardlann.   
Clárú: 074 9520533

Training Workshop – Energy

A training workshop in renewable energy will take place on Friday 3 June 2011
 An Chultúrlann, Fál an Ghabhann
From 10:00 am -2:00pm.
 The workshop is open to anyone interested in renewable energy.
 Registration: 0749520533

23.5.11

Donegal Walking Week (22-29 May 2011) Siulóid Árainn Mhór 23 May 2011

Tá an siulóid curtha ar ceal de bharr na haimsire
Arranmore walk posponed due to bad weather

As part of Donegal Walking Week, the Árainn Mhór walk will take place on Monday 23 May 2011 & will begin and end at the ferry pier at Leadbh Garbh. The walk will begin at 1:00pm and the route will follow part of the Siulóid Árainn Mhór route. The estimated duration of the walk is 2 hours.

All Welcome!!

Fógra - Seisiún Eolais - Information Session MFG Teo - Ar Ceal

Tá na seisiún eolais a leanas curtha ar ceal
The following information sessions have been posponed

Beidh dhá seisiún eolais i dtaca le scéimeanna MFG a reachtáíl nuair a bheidh ionadaí ó MFG Teoranta i láthair ar an oileán ar na dataí a leanas:
Dé Máirt 24 Bealtaine sa Chultúrlann óna 7:00- 8:30in
Dé Céadaoin 25 Bealtaine in oifigí an Chomharchumainn óna 11:00 – 12:30in

Two information sessions regarding MFG schemes will be hosted by a representative of MFG on the following dates:
Tuesday 24 May 2011 in an Chultúrlann from 7:00 – 8:30 pm
Wednesday 25 May in an comharchumann offices from 11:00-12:30pm
No appointment necessary

17.5.11

Fógra - Notice

Missing from Illion, Arranmore since Saturday evening 14 May, a  male Golden Labrador/Retriever dog. Can anyone with information about the whereabouts of this family pet, please contact Sharon on 087 7560736. 

Train the Trainer FETAC Course - Léirithe Suime á Lorg

An comharchumann is seeking expressions of interest from anyone who would like to complete the Train the Trainers Course. The course is designed to assist individuals who have practical/particular skills and would like to instruct others in that skill.
If you have a skill that you would like to teach to others, then this course may be ideal for you.

Expressions of interest should be made to An Comharchumann before May 30, 2011

14.5.11

Buaiteoirí náisiúnta Chomórtas Clár Raidió Gael Linn fógartha!


Scoláirí Ghairmscoil Mhic Dhiarmada, Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall, Seán Ó Gallchóir, Jack Ó Baoill, Cara Nic Aoidh agus Darragh McGee ag ceiliúradh a mbua leis an gcraoltóir Rónán Mac Aodha Bhuí, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Is iad Gairmscoil Mhic Dhiarmada, Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall buaiteoirí náisiúnta Chomórtas Clár Raidió Gael Linn 2011. Fógraíodh na torthaí i Stiuideó RTÉ Raidió na Gaeltachta, Na Doirí Beaga  le linn an chláir ‘Rónán Beo’ Dé hAoine seo caite, 6 Bealtaine.
‘Árainn Mhór, Oileán m’Óige’ an t-ainm a bhí ar an gclár raidió a chuir na daltaí scoile le chéile faoi stiúir a múinteora Máire Nic Cathmhaoil agus bronnadh duais €650, urraithe ag RTÉ Raidió na Gaeltachta, orthu. Clár fáisnéise a bhí ann, agus muintir na háite ag cur síos ar saol an oileáin sna blianta siar i gcomparáid le saol an lae inniu ann.

Is iad Pobalscoil Ghaoth Dobhair i nDún na nGall a tháinig sa dara háit le clár faoin bhéaloideas, litríocht agus amhranaíocht atá faoi bhláth le 250 bl, anuas i Rann na Feirste.  Ba iad Coláiste na nUrsulach, Sligeach a tháinig sa tríú háit lena gclár stairiúil – Baile an Mhóta agus Deisceart Shligigh. Bronnadh duaiseanna €450 agus €350 orthu faoi seach.

Is comórtas náisiúnta é seo atá dírithe ar mhic léinn san idirbhliain go príomha, ach tá cead ag dalta meánscoile ar bith páirt a ghlacadh ann. Clár raidió atá idir 15 agus 20 nóiméad ar fad atá i gceist. Moltar do scoileanna téama amháin a roghnú agus is féidir rogha cur chuige a úsáid – agallaimh, comhrá, ceol beo, nuacht agus eile.

Is é Seán Ó hÉanaigh, Eagarthóir Stiúrtha Clár RTÉ Raidió na Gaeltachta a roghnaigh na duaiseoirí náisiúnta, agus chuir caighdeán na n-iarrachtaí lúchair air. Bhí ós cionn 50 scoil páirteach i gcomórtas na bliana seo – an líon is mó iarratas ariamh.

Tá na cláir bhuacacha le cloisteáil ag www.gael-linn.ie.
 fóilsithe ag www.gaelport.com

12.5.11

Eolas do Shaoránaigh – Citizens Information

Eolas do Shaoránaigh – Citizens InformationBeidh oifigeach ón Ionad Eolais do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair

i gComharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

ar Déardaoin 19 Bealtaine 2011

óna 10:30rn – 12:30inAg plé le fiosruithe Leasa Shóisialaigh, Deontais Tithíochta, Deontais inslithe, Cearta Fostaíochta, Cúrsaí Teaghlaigh, Cearta Tomhaltóirí, Oideachas & rl.The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance

in Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

on Thursday 19 May 2011

between 10:30am – 12:30pmDealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements, Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.

11.5.11

Functions transferred from An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionnanas & GaeltachtaWith effect from 1 May 2011, the majority of the functions that previously were under the remit of the Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs have now transferred to newly reconfigured Departments.
The table below sets out those functions previously under the aegis of the Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs and the Departments to which these functions have now transferred.  Over the coming days, the material currently published on this website in relation to each of these functions will be transferred to the websites of the Departments that now have responsibility for these functions.

 Function
Department Responsible 
Community and Rural Development (including PEACE and INTERREG, Dormant Accounts and the Western Development Commission)
Department of the Environment, Community and Local Government
Coordination of the National Drug Strategy
Department of Health
The Irish Language, the Gaeltacht and the Islands
Department of Tourism, Culture and Sport - to be renamed as the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht
The National Famine Commemoration
Department of Tourism, Culture and Sport - to be renamed as the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht
Waterways Ireland
Department of Tourism, Culture and Sport - to be renamed as the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht
Marine Tourism
Department of Agriculture, Fisheries and Food 
Equality, Human Rights, Integration and Disability
Department of Justice and Equality (these functions transferred with effect from 1st April)
Charities Regulation
Department of Justice and Equality 
Social Inclusion
Department of Social Protection
Family Policy
Department of Children and Youth Affairs 

10.5.11

Fás Job Placement Scheme 

 Folúntas: Scéim FÁS

 

 

 

Donegal County Development Board Cultural Forum
Donegal County Development Board Cultural Forum is seeking applications under the FAS Work Placement Program. Eligible Candidates must have an interest in Arts and Culture; have graphic and web design qualifications, be a self-starter, highly motivated and flexible. The position will be full time, be for nine months duration and will start in mid June 2011. The position will be based in the Public Services of Donegal County Council Public Services Centre and will report to the Public Art Manager of Donegal County Council. Duties will include administration of County Development Board Cultural Forum, co-ordination of 'what's on' Donegal, Web Design and production of Web Content, graphic design, research on Cultural Projects, curation and installation of new exhibition and general office duties. Letters of application including current CV and further information to Ms. Terre Duffy, Public Art Manager on terre.duffy@donegalcoco.ie  or www.fas.ie. Closing date for receipt of applications is Wednesday 25th May 2011. Interviews will take place on Wednesday 1st June.    

Tá folúntas ag Fóram Acmhainní Cultúrtha de chuid Bord Forbartha Dhún na nGall do dhuine réamhghníomhach agus cumasach le tabhairt faoi chlár gníomhaíochtaí agus ealaíne na heagraíochta. Fostófar an duine faoi chlár socrúchán oibre de chuid FÁS. Is post lán-aimseartha é seo thar thréimhse naoi mí. Cuirfear tús leis an conradh oibre i mí an Mheitheamh, 2011. Beidh an té a cheapfar lonnaithe san Ionad Seirbhísí Poiblí de chuid Comhairle Chontae Dhún na nGall agus beidh sé nó sí freagrach don Bhainisteoir Ealaíon Poiblí. Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine atá spéis acu i gcúrsaí ealaíne agus atá sárscileanna ríomhaireachta agus dearadh graificí acu. Beidh cúraimí agus freagrachtaí ilchineálacha ag an té a cheapfar; ina measc, có-ordnú ar ríomhlitir míosiúil, dearadh graificí, taighde ar thionscnamh ealaíne, cúramaíocht ar thaispeántas ealaíne  Seol CV agus litir chumhdaigh chuig Ms. Terre Duffy, Public Art Manager nó terre.duffy@donegalcoco.ie  nó www.fas.ie. Tá tuilleadh eolais le fáil ag na sonraí teagmhála céanna.

Is e an 25 Bealtaine an spriocdháta agus beidh na hagallamh ar siúl ar an 1 lá de mhí an Mheithimh.

9.5.11

TÚS Programme Supervisors x 2 (Full-time post 35 hours per week with initial 12 month contract)

Vacancies:
Donegal Local Development Company Ltd., DLDC, is a dynamic, expanding local development organisation structured along social partnership principles to address social, economic, environmental and cultural development. The company now seeks to fill a number of significant positions across a variety of programmes.TÚS Programme Supervisors x 2 (Full-time post 35 hours per week with initial 12 month contract)


Working in a community setting, the persons appointed will be outreach based at a number of locations in the Letterkenny catchment and will maintain the TÚS programme delivery by providing broad supervision and human resources support to designated TÚS Community Work Placement participants. The above positions will entail a clear understanding of the roles and aims of Donegal Local Development Company Ltd., community groups, individual TÚS participants and the empowerment of communities. Successful applicants will be expected to work in such a way which promotes a safe and supportive environment, which is conducive to shared learning and individual personal development. In keeping with the requirements of the TÚS Programme successful candidates must be unemployed for a period of more than one year and currently in receipt of Jobseeker’s Allowance (including Jobseeker’s Benefit).

Candidate Specification /Skills and Abilities:

The ideal candidate will have a relevant third level qualification and/or equivalent work experience in the area of human resources/community development/social inclusion

• At least two years experience of working in a supervisory/human resources capacity with a company or community organisation;

• Good knowledge and understanding of issues specifically affecting the unemployed and those socially excluded;

• Supervision of compliance with health, safety and environmental requirements;

• Delivery of work-specific training;

• Good file and time management skills;

• Excellent organisational, communication, IT and interpersonal skills;

• Good ability to work on own initiative and as part of a team;

• Full driver’s license and access to own transport

Traveller Job Coach

(Full-time post 39 hours per week to conclude on December 31st, 2011)
Delivered in conjunction with FÁS, the person appointed will work with members of the Traveller Community to provide guidance and support to participants prior to and during job placements so that participants may achieve a smooth transition to employment.
Candidate Specification /Skills and Abilities:
The ideal candidate will have a relevant third level qualification and/or equivalent work experience in the area of community development / social inclusion
• At least four years experience of working with persons distanced from the Labour Market;
• Good awareness of issues and barriers facing Travellers and other marginalized groups when entering employment;
• High level of awareness of support services e.g. FÁS Employment Services, Regional Employment Services etc.;
• Project budgeting and financial controls combined with good file and time management skills;
• Excellent organisational, communication, IT and interpersonal skills;
• Good ability to work on own initiative and as part of a team;
• Full driver’s license and access to own transport.
Youth Opportunities Project Officer
(Full-time post 39 hours per week to conclude on December 31st, 2013)
Working with disadvantaged youth in Donegal border communities the person will co-ordinate the delivery a number of personal development courses giving participants the opportunity to consider positive life choices including opportunities and benefits of local community-based voluntarism. The project will integrate with the President’s Gaisce Awards Scheme. Reconciliation will be a crosscutting theme running throughout all elements of the course curriculum
Candidate Specification /Skills and Abilities:
The ideal candidate will have a relevant third level qualification and/or equivalent work experience in the area of youth development / community development / social inclusion

• At least four years experience of working in a supervisory/human resources capacity with youth / community organisations;
• Good knowledge and understanding of issues specifically affecting unemployed youth and those socially excluded;
• Development of course curriculum and liaison skills with training providers;
• Project budgeting and financial controls;
• Good file and time management skills;
• Excellent organisational, communication, IT and interpersonal skills;
• Good ability to work on own initiative and as part of a team;
• Full driver’s license and access to own transport.

Applications for all positions are available by contacting Anne Crossan at (074) 91-27056 or by email at acrossan@dldc.org. Job Descriptions are available on request. The closing date for receipt of application forms is 5:00 p.m., Friday, May 20th, 2011. Late applications will not be accepted. Interviews are likely to take place during the week beginning May 23rd, 2011. Shortlisting for interviews will apply, canvassing will disqualify. Panels may be formed.
Donegal Local Development Company is an equal opportunity employer.