1.4.14

CCB /AGM Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo 28/04/2014

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo


CCB - AGM

An Chultúrlann

5:00 in

28 Aibrean /April 2014

Clár-Agenda

Moladh Miontuairiscí an CCB deireanach /Adopt Minutes of Previous AGM

Tuairisc Oibre na Bliana / Annual Report

Tuarascáil an iniúchóir ar Thuarascáil Airgeadais an Chomharchumainn / Auditors Report & Financial Statement of Comharchumann

Ceapacháin an Iniúchóir / Appointment of Auditor

Toghcháin & Ceapacháin an Choiste Bainistíochta / Election & Appointment of Management Committee

AGE - AOB