28.11.11

Calendar 2012 - Féilire 2012

Beidh féilire 2012 ar fáil ón chomharchumann le linn na seachtaine dar tús 5 Nollaig 2011.
Luach: €6 an ceann
Beirt nó níos mó: €5 an ceann.

The 2012 Calendar will be available from an comharchumann from the week beginning 5 December 2011.
Price: €6 each
Two or more: €5 each