27.2.14

Cabhair Deontais – Grant Approval €504.40


Tá deontas de €504.40 ceadaithe ag DLDC do Chomharchumann Oileán Árainn Mhór Teo faoin Chlár Forbartha Áitiúil & Pobail, chun taispeántais stairiúil faoi theacht cumhacht aibhléise chun an oileáin sna 50ídí, a fhoilsiú agus a chur ar thaispeáint sa Chultúrlann.  Nuair a thiocfaidh an taispeántas chun an oileáin, beidh sé ar thaispeáint ar dtús in Ostan an Ghleanna ar feadh roinnt seachtainí.
Comharchumann Oileán Árainn Mhór is in receipt of grant approval of €504.40, from DLDC under the Local & Community Development Programme, for the provision of a historical exhibition of the arrival of electrical power to the island in the 50s which will be on display in an Chultúrlann. 

On the arrival of the pop-up exhibition to the island, it will initially be on display in The Glen Hotel for a number of weeks.