28.11.11

Siopadóireacht na Nollag – Christmas Shopping

Tá an Córas Taisteal Tuaithe ag eagrú turais bus go Leitir Ceanainn/Bealach Feich ar an Chéadaoin an 7 Nollaig agus Déardaoin 8 Nollaig, 2011. Beidh an bus ag fágáil an oileáin ar bhád 9:00 am agus beidh an bus ag pilleadh ar an oileán ar bhád 5:00in. Táille bus: €10.00 an duine ar thuras fillte. Más mian leat suíochán a chur in áirithe ar an bhus, ba chóir duit scairt a chur ar Anna Bn Uí Ghallchóir ar 087 1358028 a luaithe agus is féidir.
The Rural Transport Service is organising a shoppers bus to Letterkenny/Ballybofey on Wednesday 7 December and Thursday 8 December 2011. The bus will leave the island at 9:00 am and will return to the island on the 5:00pm ferry. Fare: €10.00 per person for the return bus trip. If you would like to reserve a seat on the bus, contact Anna Bn Uí Ghallchóir on 087 1358028.

Calendar 2012 - Féilire 2012

Beidh féilire 2012 ar fáil ón chomharchumann le linn na seachtaine dar tús 5 Nollaig 2011.
Luach: €6 an ceann
Beirt nó níos mó: €5 an ceann.

The 2012 Calendar will be available from an comharchumann from the week beginning 5 December 2011.
Price: €6 each
Two or more: €5 each

Eolas do Shaoránaigh – Citizens Information

Beidh oifigeach ón Ionad Eolais do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair i gComharchumann Oileán Árainn Mhór Teo ar an Aoine, 9 Nollaig 2011 óna 10:30rn – 12:30in. Ag plé le fiosruithe Leasa Shóisialaigh, Deontais Tithíochta, Deontais inslithe, Cearta Fostaíochta, Cúrsaí Teaghlaigh, Cearta Tomhaltóirí, Oideachas & rl.

The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance in Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo on Friday 9 December 2011 between 10:30am – 12:30pm. Dealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements, Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.

10.11.11

Oíche Eolais faoi Freagrachtaí Stiúrthóirí i gComhlachtaí Pobal Bunaithe.

Am & Dáta: 7:00-9:00in Deardaoin 24 Samhain 2011

Ionad:         Oifig Údarás na Gaeltachta, Dóirí Beaga

Cuirfear tús leis an oíche eolais ar 7:00in agus críochnóidh sé ar 9:00in.
Tá an oíche eolais seo oscailte do gach stiurthóir ar gach chomhlacht pobal bhunaithe i nGaeltacht Thír Chonaill agus dóibh siúd a bhfuil suim acu a bheith mar stiurthóirí sa todhchaí, no iad siúd a bhfuil suim acu san ábhar.

Déanfaidh Cathal Ó Dónaill ón chomhlacht Gilroy Gannon (Sligeach) cur i láthair agus is féidir ceisteanna no smaointe faoin ábhar a phlé leis ag deireadh an cur i láthair.

Sonraí an cur i láthair:
Acht na gCuideachtaí – Oifigí i gComhlacht - Comhlacht faoi theorainn ráthaíochta /Acht Carthanacht 2009 /Achtanna Saothair agus Comhionannais /Acht Sláinte agus Sábháilteachta 2005 /Acht urn Chosaint Sonraí 1988—2003 /Comhlacht faoi theorainn ráthaíochta/Faoi dhlí na hÉireann agus AE.


Eolas agus miniú a thabhairt ar:
CR0 agus ODCE.ie - Bunú comhlacht & dualgaisí / Aire, dúthracht agus scil /Comhlíonadh Spriocdhátaí agus Pionós.

Cuirfear an t-eolas ar fáil i nGaeilge & i mBéarla más gá.
Má tá spéis ag ionadaithe ó bhur gcomhlachtaí freastal a dhéanamh ar an seisiún eolais, déanaigí teagmháil le Údarás na Gaeltacha, Doirí Beaga nó ar ríomhphost ag gos@udaras.ie roimh 18 Samhain, 2011.

9.11.11

Scéim Eangúcháín na nGliomach 2011 - National Lobster Notching Scheme 2011

Payments for participants of the V Notching Scheme are processed and available for collection from an Comharchumann.
Tá íocaíochtaí do rannpháirtithe sa scéim eangúcháin gliomach ar fáil anois ón Chomharchumann.

Réamhléiriú Speisialta - Special Preview


Tubáiste Árainn Mhór

12ú Samhain 3i.n. Ostán Killeens’

12th November 3pm Killeens’ Hotel

Réamhamharc speisialta ar an scannán is úire ó Tobar Productions, scannán atá corraitheach cumhach agus maisithe go hálainn. Tráchtann Tubaiste Árainn Mhór ar chailleadh naoi nduine déag de bhunadh an oileáin, 75 bliain ó shin. An t-aon duine a tháinig slán as, chaill sé seachtar dá chlann agus ní raibh sé ábalta labhairt ar ar tharla ar feadh 50 bliain, gur labhair sé le RTÉ, dhá bhliain sula bhfuair sé bás, Taifeadadh cuid mhór den scannán faisnéise seo sa teach inar chaith sé na míonna ag teacht chuige féin sular phill sé ar a bhaile féin.

A special preview prior to transmission on TG4 of Tobar Productions’ most recent film, a moving, gripping and beautifully illustrated documentary on the 75th anniversary of the ‘Arranmore Disaster’ which claimed the lives of 19 islanders. The only survivor lost 7 members of his family and was unable to speak about the horror of that night for 50 years until he agreed to give an interview to RTÉ, two years before his death. Much of the documentary was recorded in the house where Paddy spent months recovering before finally returning to his own home.

Rinneadh an clár seo le tacaíocht fhlaithiúil ó Chiste Craoltóireachta na Gaeilge.Comórtas Páistí—Children’s Competition

Comórtas na Samhna— Halloween Competition
Spriocdháta—Closing Date 15/11/2011
Cum scéal nó dán leis an teidil a leanas:
Compose a story or poem with the following title:
Samhain
Halloween

Duais/Prize

Dearbhán/Voucher

CÚRSA SLÁINTEACHAS BIA-FOOD HYGIENE TRAINING

HACCP COURSE—Cúrsa HACCP

Tá an comharchumann ag lorg léirithe suime ó daoine ar mhaith leo cúrsa HACCP a dhéanamh. Glaoch ar an chomharchumann ma tá suim agat sa chúrsa seo.
An comharchumann is seeking expressions of interest from anyone who would like to do the HACCP food hygiene course. Contact an comharchumann if you are interested in this course.

074 9520533

Deontas Ceadaithe—Grant Approved

Tá deontas de €8750.90 ceadaithe ag Comhar na nOileán don chomharchumann chun lomaire féir faoi thiomaint díosal agus den déanamh KUBOTA a cheannacht. An Comharchumann has received grant approval from Comhar na nOileán for €8750.90 for the purchase a diesel powered KUBOTA mower.

7.11.11

BIM in Donegal to offer sea safety courses

Fishermen and those who work at sea are being encouraged to take part in Marine Safety courses which will be available in west Donegal over the next four weeks.
For the first time in over five years the BIM Mobile Coastal Training Unit will provide a series of Marine Courses for fishermen at Gweedore Business Park, Derrybeg.
Mudules include Personal Survival techniques, Elementary first aid for seafarers and Fire Prevention, Health & Safety.
Bob Walsh, of Bord Iascaigh Mhara, says the information obtained could save lives:
Additional course details available on request from Bob @ 087 683 7134 or by visiting the bmi.ie

Stór Trádála, Socraithe na Nollag – Christmas Arrangements, Comharchumann Store

Beidh an comharchumann druidte ar na dataí a leanas:
An comharchumann will be closed on the following dates:

Dé Luain 26 Nollaig 2011 -  Monday 26 December 2011
Dé Máirt 27 Nollaig 2011 - Tuesday 27 December 2011
Dé Céadaoin 28 Nollaig 2011 -  Wednesday 28 December 2011
Dé Luain 2 Eanáir 2012  - Monday 2 January 2012
Dé Máirt 3 Eanáir 2012  - Tuesday 3 January 2012 (Annual Stocktaking)
Dé Céadaoin 4 Eanáir 2012 - Wednesday 4 January 2012 (Annual Stocktaking)
Déardaoin 5 Eanáir 2012  - Thursday 5 January 2012 (Annual Stocktaking)