15.9.11

Eolas do Shaoránaigh – Citizens Information

Beidh oifigeach ón Ionad Eolais do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair i gComharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo ar Déardaoin 29 Meán Fómhair 2011 óna 10:30rn – 12:30in. Ag plé le fiosruithe Leasa Shóisialaigh, Deontais Tithíochta, Deontais inslithe, Cearta Fostaíochta, Cúrsaí Teaghlaigh, Cearta Tomhaltóirí, Oideachas & rl.The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance in Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo on Thursday 29 September 2011 between 10:30am – 12:30pm. Dealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements, Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.