15.7.11

Céad Pleanála Faighte - Planning Permission Obtained

Tá céad pleanála faighte ag an chomharchumann chun aiseanna spóirt agus caitheamh aimsire a fhorbairt in aice leis an Bhaile Saoire. I measc na forbairtí atá beartaithe, tá cúirt leadóige, aiseanna raoin reatha, seomraí feistis & leithris, cithfholcadán, aonad stórála & aiseanna páirceála. Beidh tairiscintí á lorg ó chonraitheoirí gan mhoill le haghaidh na n-oibreacha.

Planning Permission Obtained
An Comharchumann is in receipt of planning permission to develop sports and leisure facilities at the site of an Baile Saoire. The proposed development will consist of a tennis court, running tracks, changing rooms, toilet & shower facilities & storage and parking facilities. The project works will be offered for tender in the near future.