30.5.11

Cardaí Aitheantais FÁS - FÁS SAFE PASS IDENTITY CARDS

Tá cardaí aitheantais rannpháirtithe an dara chúrsa sábháilteachta FÁS faighte ag an chomharchumann. (ón 30 Bealtaine 2011) Is féidir le rannpháirtithe an chéad chúrsa a gcuid cardaí a fháil ón chomharchumann le linn uaireanta oscailte na hoifige.
Identity cards for participants of the second FÁS Safe Pass Course are now available for collection (from 30 May 2011) from an comharchumann during office hours.

28.5.11

John Mc Garvey Memorial Fin Swim 2011

From Burtonport to Arranmore

Ó hAilt an Chorráin go hÁrainn Mhór

Saturday 25 June 2011 – Dé Sathairn 25 Meitheamh 2011

Funds in aid of Search and Recovery
Please offer your support for this event & sponsor swimmers.
Your support is much apprecaited

26.5.11

Clean up - Glanadh Suas

It is hoped to organise a general litter clean up on the island (weather permitting) towards the end of next week and prior to the June weekend. In order for the clean up to be successful, the assistance of as many volunteers as possible will be essential. If you are willing to give up an hour or two of your time to help with the clean up, please contact an comharchumann and register your name. If enough volunteers come forward with offers of assistance, we will be able to organise a clean up.

Illegal Dumping of Rubbish

Illegal Dumping of Rubbish
Seven complaints have been received during the week about dumping of household waste on the mountain. Concerns about illegal dumping should be brought to the notice of the relevant local authority who has the authority/responsibility to deal with illegal dumping.

Contact:

Environment Section
Donegal County Council
Public Services Centre
Dungloe
Co Donegal
Tel: 074 9561300.

24.5.11

Ceardlann Traenála Fuinnimh - Training Workshop on Energy

Beidh ceardlann fuinnimh a reachtáil ar an Aoine, 3 Meitheamh 2011
sa Chultúrlann, Fál an Ghabhann
óna 10:00am -2:00in.  
Más tá spéis agat i gcursaí fuinnimh inathnuaithe, cuirfear fáilte romhat páirt a ghlacadh sa cheardlann.   
Clárú: 074 9520533

Training Workshop – Energy

A training workshop in renewable energy will take place on Friday 3 June 2011
 An Chultúrlann, Fál an Ghabhann
From 10:00 am -2:00pm.
 The workshop is open to anyone interested in renewable energy.
 Registration: 0749520533

23.5.11

Donegal Walking Week (22-29 May 2011) Siulóid Árainn Mhór 23 May 2011

Tá an siulóid curtha ar ceal de bharr na haimsire
Arranmore walk posponed due to bad weather

As part of Donegal Walking Week, the Árainn Mhór walk will take place on Monday 23 May 2011 & will begin and end at the ferry pier at Leadbh Garbh. The walk will begin at 1:00pm and the route will follow part of the Siulóid Árainn Mhór route. The estimated duration of the walk is 2 hours.

All Welcome!!

Fógra - Seisiún Eolais - Information Session MFG Teo - Ar Ceal

Tá na seisiún eolais a leanas curtha ar ceal
The following information sessions have been posponed

Beidh dhá seisiún eolais i dtaca le scéimeanna MFG a reachtáíl nuair a bheidh ionadaí ó MFG Teoranta i láthair ar an oileán ar na dataí a leanas:
Dé Máirt 24 Bealtaine sa Chultúrlann óna 7:00- 8:30in
Dé Céadaoin 25 Bealtaine in oifigí an Chomharchumainn óna 11:00 – 12:30in

Two information sessions regarding MFG schemes will be hosted by a representative of MFG on the following dates:
Tuesday 24 May 2011 in an Chultúrlann from 7:00 – 8:30 pm
Wednesday 25 May in an comharchumann offices from 11:00-12:30pm
No appointment necessary

17.5.11

Fógra - Notice

Missing from Illion, Arranmore since Saturday evening 14 May, a  male Golden Labrador/Retriever dog. Can anyone with information about the whereabouts of this family pet, please contact Sharon on 087 7560736. 

Train the Trainer FETAC Course - Léirithe Suime á Lorg

An comharchumann is seeking expressions of interest from anyone who would like to complete the Train the Trainers Course. The course is designed to assist individuals who have practical/particular skills and would like to instruct others in that skill.
If you have a skill that you would like to teach to others, then this course may be ideal for you.

Expressions of interest should be made to An Comharchumann before May 30, 2011

14.5.11

Buaiteoirí náisiúnta Chomórtas Clár Raidió Gael Linn fógartha!


Scoláirí Ghairmscoil Mhic Dhiarmada, Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall, Seán Ó Gallchóir, Jack Ó Baoill, Cara Nic Aoidh agus Darragh McGee ag ceiliúradh a mbua leis an gcraoltóir Rónán Mac Aodha Bhuí, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Is iad Gairmscoil Mhic Dhiarmada, Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall buaiteoirí náisiúnta Chomórtas Clár Raidió Gael Linn 2011. Fógraíodh na torthaí i Stiuideó RTÉ Raidió na Gaeltachta, Na Doirí Beaga  le linn an chláir ‘Rónán Beo’ Dé hAoine seo caite, 6 Bealtaine.
‘Árainn Mhór, Oileán m’Óige’ an t-ainm a bhí ar an gclár raidió a chuir na daltaí scoile le chéile faoi stiúir a múinteora Máire Nic Cathmhaoil agus bronnadh duais €650, urraithe ag RTÉ Raidió na Gaeltachta, orthu. Clár fáisnéise a bhí ann, agus muintir na háite ag cur síos ar saol an oileáin sna blianta siar i gcomparáid le saol an lae inniu ann.

Is iad Pobalscoil Ghaoth Dobhair i nDún na nGall a tháinig sa dara háit le clár faoin bhéaloideas, litríocht agus amhranaíocht atá faoi bhláth le 250 bl, anuas i Rann na Feirste.  Ba iad Coláiste na nUrsulach, Sligeach a tháinig sa tríú háit lena gclár stairiúil – Baile an Mhóta agus Deisceart Shligigh. Bronnadh duaiseanna €450 agus €350 orthu faoi seach.

Is comórtas náisiúnta é seo atá dírithe ar mhic léinn san idirbhliain go príomha, ach tá cead ag dalta meánscoile ar bith páirt a ghlacadh ann. Clár raidió atá idir 15 agus 20 nóiméad ar fad atá i gceist. Moltar do scoileanna téama amháin a roghnú agus is féidir rogha cur chuige a úsáid – agallaimh, comhrá, ceol beo, nuacht agus eile.

Is é Seán Ó hÉanaigh, Eagarthóir Stiúrtha Clár RTÉ Raidió na Gaeltachta a roghnaigh na duaiseoirí náisiúnta, agus chuir caighdeán na n-iarrachtaí lúchair air. Bhí ós cionn 50 scoil páirteach i gcomórtas na bliana seo – an líon is mó iarratas ariamh.

Tá na cláir bhuacacha le cloisteáil ag www.gael-linn.ie.
 fóilsithe ag www.gaelport.com

12.5.11

Eolas do Shaoránaigh – Citizens Information

Eolas do Shaoránaigh – Citizens InformationBeidh oifigeach ón Ionad Eolais do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair

i gComharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

ar Déardaoin 19 Bealtaine 2011

óna 10:30rn – 12:30inAg plé le fiosruithe Leasa Shóisialaigh, Deontais Tithíochta, Deontais inslithe, Cearta Fostaíochta, Cúrsaí Teaghlaigh, Cearta Tomhaltóirí, Oideachas & rl.The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance

in Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

on Thursday 19 May 2011

between 10:30am – 12:30pmDealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements, Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.

11.5.11

Functions transferred from An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionnanas & GaeltachtaWith effect from 1 May 2011, the majority of the functions that previously were under the remit of the Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs have now transferred to newly reconfigured Departments.
The table below sets out those functions previously under the aegis of the Department of Community, Equality and Gaeltacht Affairs and the Departments to which these functions have now transferred.  Over the coming days, the material currently published on this website in relation to each of these functions will be transferred to the websites of the Departments that now have responsibility for these functions.

 Function
Department Responsible 
Community and Rural Development (including PEACE and INTERREG, Dormant Accounts and the Western Development Commission)
Department of the Environment, Community and Local Government
Coordination of the National Drug Strategy
Department of Health
The Irish Language, the Gaeltacht and the Islands
Department of Tourism, Culture and Sport - to be renamed as the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht
The National Famine Commemoration
Department of Tourism, Culture and Sport - to be renamed as the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht
Waterways Ireland
Department of Tourism, Culture and Sport - to be renamed as the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht
Marine Tourism
Department of Agriculture, Fisheries and Food 
Equality, Human Rights, Integration and Disability
Department of Justice and Equality (these functions transferred with effect from 1st April)
Charities Regulation
Department of Justice and Equality 
Social Inclusion
Department of Social Protection
Family Policy
Department of Children and Youth Affairs 

10.5.11

Fás Job Placement Scheme 

 Folúntas: Scéim FÁS

 

 

 

Donegal County Development Board Cultural Forum
Donegal County Development Board Cultural Forum is seeking applications under the FAS Work Placement Program. Eligible Candidates must have an interest in Arts and Culture; have graphic and web design qualifications, be a self-starter, highly motivated and flexible. The position will be full time, be for nine months duration and will start in mid June 2011. The position will be based in the Public Services of Donegal County Council Public Services Centre and will report to the Public Art Manager of Donegal County Council. Duties will include administration of County Development Board Cultural Forum, co-ordination of 'what's on' Donegal, Web Design and production of Web Content, graphic design, research on Cultural Projects, curation and installation of new exhibition and general office duties. Letters of application including current CV and further information to Ms. Terre Duffy, Public Art Manager on terre.duffy@donegalcoco.ie  or www.fas.ie. Closing date for receipt of applications is Wednesday 25th May 2011. Interviews will take place on Wednesday 1st June.    

Tá folúntas ag Fóram Acmhainní Cultúrtha de chuid Bord Forbartha Dhún na nGall do dhuine réamhghníomhach agus cumasach le tabhairt faoi chlár gníomhaíochtaí agus ealaíne na heagraíochta. Fostófar an duine faoi chlár socrúchán oibre de chuid FÁS. Is post lán-aimseartha é seo thar thréimhse naoi mí. Cuirfear tús leis an conradh oibre i mí an Mheitheamh, 2011. Beidh an té a cheapfar lonnaithe san Ionad Seirbhísí Poiblí de chuid Comhairle Chontae Dhún na nGall agus beidh sé nó sí freagrach don Bhainisteoir Ealaíon Poiblí. Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine atá spéis acu i gcúrsaí ealaíne agus atá sárscileanna ríomhaireachta agus dearadh graificí acu. Beidh cúraimí agus freagrachtaí ilchineálacha ag an té a cheapfar; ina measc, có-ordnú ar ríomhlitir míosiúil, dearadh graificí, taighde ar thionscnamh ealaíne, cúramaíocht ar thaispeántas ealaíne  Seol CV agus litir chumhdaigh chuig Ms. Terre Duffy, Public Art Manager nó terre.duffy@donegalcoco.ie  nó www.fas.ie. Tá tuilleadh eolais le fáil ag na sonraí teagmhála céanna.

Is e an 25 Bealtaine an spriocdháta agus beidh na hagallamh ar siúl ar an 1 lá de mhí an Mheithimh.

9.5.11

TÚS Programme Supervisors x 2 (Full-time post 35 hours per week with initial 12 month contract)

Vacancies:
Donegal Local Development Company Ltd., DLDC, is a dynamic, expanding local development organisation structured along social partnership principles to address social, economic, environmental and cultural development. The company now seeks to fill a number of significant positions across a variety of programmes.TÚS Programme Supervisors x 2 (Full-time post 35 hours per week with initial 12 month contract)


Working in a community setting, the persons appointed will be outreach based at a number of locations in the Letterkenny catchment and will maintain the TÚS programme delivery by providing broad supervision and human resources support to designated TÚS Community Work Placement participants. The above positions will entail a clear understanding of the roles and aims of Donegal Local Development Company Ltd., community groups, individual TÚS participants and the empowerment of communities. Successful applicants will be expected to work in such a way which promotes a safe and supportive environment, which is conducive to shared learning and individual personal development. In keeping with the requirements of the TÚS Programme successful candidates must be unemployed for a period of more than one year and currently in receipt of Jobseeker’s Allowance (including Jobseeker’s Benefit).

Candidate Specification /Skills and Abilities:

The ideal candidate will have a relevant third level qualification and/or equivalent work experience in the area of human resources/community development/social inclusion

• At least two years experience of working in a supervisory/human resources capacity with a company or community organisation;

• Good knowledge and understanding of issues specifically affecting the unemployed and those socially excluded;

• Supervision of compliance with health, safety and environmental requirements;

• Delivery of work-specific training;

• Good file and time management skills;

• Excellent organisational, communication, IT and interpersonal skills;

• Good ability to work on own initiative and as part of a team;

• Full driver’s license and access to own transport

Traveller Job Coach

(Full-time post 39 hours per week to conclude on December 31st, 2011)
Delivered in conjunction with FÁS, the person appointed will work with members of the Traveller Community to provide guidance and support to participants prior to and during job placements so that participants may achieve a smooth transition to employment.
Candidate Specification /Skills and Abilities:
The ideal candidate will have a relevant third level qualification and/or equivalent work experience in the area of community development / social inclusion
• At least four years experience of working with persons distanced from the Labour Market;
• Good awareness of issues and barriers facing Travellers and other marginalized groups when entering employment;
• High level of awareness of support services e.g. FÁS Employment Services, Regional Employment Services etc.;
• Project budgeting and financial controls combined with good file and time management skills;
• Excellent organisational, communication, IT and interpersonal skills;
• Good ability to work on own initiative and as part of a team;
• Full driver’s license and access to own transport.
Youth Opportunities Project Officer
(Full-time post 39 hours per week to conclude on December 31st, 2013)
Working with disadvantaged youth in Donegal border communities the person will co-ordinate the delivery a number of personal development courses giving participants the opportunity to consider positive life choices including opportunities and benefits of local community-based voluntarism. The project will integrate with the President’s Gaisce Awards Scheme. Reconciliation will be a crosscutting theme running throughout all elements of the course curriculum
Candidate Specification /Skills and Abilities:
The ideal candidate will have a relevant third level qualification and/or equivalent work experience in the area of youth development / community development / social inclusion

• At least four years experience of working in a supervisory/human resources capacity with youth / community organisations;
• Good knowledge and understanding of issues specifically affecting unemployed youth and those socially excluded;
• Development of course curriculum and liaison skills with training providers;
• Project budgeting and financial controls;
• Good file and time management skills;
• Excellent organisational, communication, IT and interpersonal skills;
• Good ability to work on own initiative and as part of a team;
• Full driver’s license and access to own transport.

Applications for all positions are available by contacting Anne Crossan at (074) 91-27056 or by email at acrossan@dldc.org. Job Descriptions are available on request. The closing date for receipt of application forms is 5:00 p.m., Friday, May 20th, 2011. Late applications will not be accepted. Interviews are likely to take place during the week beginning May 23rd, 2011. Shortlisting for interviews will apply, canvassing will disqualify. Panels may be formed.
Donegal Local Development Company is an equal opportunity employer.

4.5.11

Fógra Cruinnithe Grúpa Fuinnimh – Notice of Meeting Energy Group

Beidh cruinniu den ghrúpa fuinnimh sa Chultúrlann, Fál an Ghabhann
ar an 11 Bealtaine 2011 ag 7:00in

There will be a meeting of the Energy Group in an Chultúrlann, Fál an Ghabhann, on 11 May 2011 @ 7:00pm

Clár/Agenda
Trip to Fejo/Turas go Fejo
Visit of group to participating island /Truas na ngrúpaí chuig oileán rannphairtithe
Feedback from Inis Oírr trip/Aiseolas ón turas eolais go hInis Oírr
AOB/AGE

Cardaí Aitheantais FÁS - FÁS SAFE PAS IDENTITY CARDS

Tá cardaí aitheantais rannpháirtithe an chéad chúrsa sábháilteachta FÁS faighte ag an chomharchumann. Is féidir le freastalaithe an chéad chúrsa a gcuid cardaí a fháil ón chomharchumann le linn uaireanta oscailte na hoifige.Participant identity cards for the first FÁS Safe Pas Course are now available for collection from an comharchumann during office hours by participants of the first course.