10.5.11

Fás Job Placement Scheme 

 Folúntas: Scéim FÁS

 

 

 

Donegal County Development Board Cultural Forum
Donegal County Development Board Cultural Forum is seeking applications under the FAS Work Placement Program. Eligible Candidates must have an interest in Arts and Culture; have graphic and web design qualifications, be a self-starter, highly motivated and flexible. The position will be full time, be for nine months duration and will start in mid June 2011. The position will be based in the Public Services of Donegal County Council Public Services Centre and will report to the Public Art Manager of Donegal County Council. Duties will include administration of County Development Board Cultural Forum, co-ordination of 'what's on' Donegal, Web Design and production of Web Content, graphic design, research on Cultural Projects, curation and installation of new exhibition and general office duties. Letters of application including current CV and further information to Ms. Terre Duffy, Public Art Manager on terre.duffy@donegalcoco.ie  or www.fas.ie. Closing date for receipt of applications is Wednesday 25th May 2011. Interviews will take place on Wednesday 1st June.    

Tá folúntas ag Fóram Acmhainní Cultúrtha de chuid Bord Forbartha Dhún na nGall do dhuine réamhghníomhach agus cumasach le tabhairt faoi chlár gníomhaíochtaí agus ealaíne na heagraíochta. Fostófar an duine faoi chlár socrúchán oibre de chuid FÁS. Is post lán-aimseartha é seo thar thréimhse naoi mí. Cuirfear tús leis an conradh oibre i mí an Mheitheamh, 2011. Beidh an té a cheapfar lonnaithe san Ionad Seirbhísí Poiblí de chuid Comhairle Chontae Dhún na nGall agus beidh sé nó sí freagrach don Bhainisteoir Ealaíon Poiblí. Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine atá spéis acu i gcúrsaí ealaíne agus atá sárscileanna ríomhaireachta agus dearadh graificí acu. Beidh cúraimí agus freagrachtaí ilchineálacha ag an té a cheapfar; ina measc, có-ordnú ar ríomhlitir míosiúil, dearadh graificí, taighde ar thionscnamh ealaíne, cúramaíocht ar thaispeántas ealaíne  Seol CV agus litir chumhdaigh chuig Ms. Terre Duffy, Public Art Manager nó terre.duffy@donegalcoco.ie  nó www.fas.ie. Tá tuilleadh eolais le fáil ag na sonraí teagmhála céanna.

Is e an 25 Bealtaine an spriocdháta agus beidh na hagallamh ar siúl ar an 1 lá de mhí an Mheithimh.