20.6.11

PUBLIC MEETING ANNOUNCEMENT Lobby & Solutions Group Dungloe Hospital

 Purpose of Meeting: Update re Bed Closures and the impact of reduction in services to our population in Dungloe Hospital, and ways for the people to continue to help to maintain the status of our local Community Hospital.

A further public meeting shall be held on Thursday 7th July 2011 at 7.30pm in Ionad Teampall Chróine, Chapel Road, Dungloe, Co. Donegal.  
All politicians and public representatives have been invited to this meeting. Please inform all your neighbours, friends, and especially relatives of our population who may need the services of our community hospital in the future of this important meeting.
 If we do not act, our people will have no alternative as to where they shall be put, so where will our people go? Where will our Islander’s go? This is our last chance to make an impact for our people, and it may be our last chance to keep our local hospital in Dungloe for our people.
We welcome people from all the catchment areas of our Dungloe Community Hospital to this very important meeting. This meeting is important for our older people who have “ no voice, no choice, and no fair deal  “ at the present time.

17.6.11

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo - Folúntas Páirtaimseartha (Séasúrach)

Tá folúntas sa Chultúrlann d’oibrí páirtaimseartha le haghaidh séasúr an tsamhraidh chun freastal ar siopa & ionad eolais na Cultúrlainne.  A part-time, seasonal vacancy exists in the shop and visitor information centre of an Chultúrlann.

Dualgais: Duties

• Comhoibriú le foireann an Chomharchumainn /Work in co-operation with Comharchumann staff

• Freastal ar fiosruithe chuairteoirí/Visitor Enquiries

• Freastal ar dhíolachán/Sales

Cáilíochta: Qualifications

• Gaeilge Líofa/Gaeilge Speaker

• Scileanna maithe cumarsáide & idirphearsanta /Good communication & interpersonal skills
Iarratas chuig an seoladh thíos roimh 24 Meitheamh 2011./Applications to the address below before 24 June 2011.

An Bainisteoir
Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo
Árainn Mhór
Co Dhún na nGall

16.6.11

Glantóir Fuinneog á Lorg - Window Cleaner Required

Tá Glantóir Fuinneog a bhfuil a c(h)uid trealamh féin aige/aici -  dréimrí srl á lorg ag an chomharchumann.

Tuilleadh Eolais: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh

Window Cleaner required – with own cleaning equipment, ladders etc.

Further Information: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh.

10.6.11


Léirithe Suime
EXPRESSIONS OF INTEREST – IRISH LANGUAGE COURSES
Cúrsaí Gaeilge (RANGANNA OÍCHE) TEG  do dhaoine fásta. 

Tá sé beartaithe ag an chomharchumann tús a chur san fhómhair le cúrsaí Gaeilge TEG.  Más mian leat  freastal ar chúrsa Gaeilge TEG, déan teangbháil leis an chomharchumann. Beidh soláthar na gcúrsaí Gaeilge ag bráth ar éileamh ón phobal.  

Tutor – TEG IRISH LANGUAGE COURSES
TEAGASCÓIR : CÚRSAÍ GAEILGE TEG

Tá sé beartaithe ag an chomharchumann tús a chur san fhómhair le cúrsaí Gaeilge TEG & tá teagascóir Gaeilge ag teastáil chun freastal ar na cúrsaí.   Más teagascóir Gaeilge tú a bhfui spéis agat cúrsa(í) Gaeilge TEG a mhúineadh déan teangbháil leis an chomharchumann.    

Self-Employed Trades RCT/C2 Holders

Suitabley qualified trades/individuals wishing to register their interest in carrying out electrical/plumbing/maintenance works
which may arise from time to time during the course of the year can do so by ,
contacting an comharchumann with their details.

Revenue Registered C2 Contractors

RCT Relevant Contracts Tax (Revenue registered self employed individuals)

Seirbhís Eolais Mfg Teo - MFG Teo Information Services

Beidh Oifigeach Eolais Mfg Teo ar fáil De Ceadaoine an 15ú lá de mhí Meitheamh sa Chúltúrlann ón 7- 8.30i.n agus Deardaoin an 16ú in oifigí Comharchumann Arainn Mhóir ón 10.30-12.00rn.

Tá eolas ar fáil fá liúntaisí, cártaí leighis, cáin ioncam, deontaisí tithíochta do dhaoine os cionn 66 bliain d’aois, seirbhís insliú MFG agus scéim úr SEAI ar a thugtar Better Energy Homes Scheme.

Tuilleadh eolais ó Aine ag 074 95 32017 nó 086 6009069.


The information officer from MFG Teo will be available on Wednesday 15 June

From 7:00-8:00pm in An Chultúrlann, Fál an Ghabhann

And from 10:30 -12:00 pm on Thursday 16 June in an comharchumann office.


Providing information relating to allowances, medical cards, income tax, housing grants for over 66 years, MFG Insulation Grants & SEI Better Energy Homes Scheme.

Further Information: Aine at 074 95 32017 or 086 6009069

6.6.11

A vacancy exists for a part-time seasonal cleaner at Baile Saoire Árainn Mhór.  Duties will include upkeep of cottages, cleaning & laundry.  Hours of work will vary and will include evenings and weekends.  Applications in writing before 15 June 2011 to Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh, Comharchumann Oileán Árainn Mhór, Co Dhún na nGall.

Tá folúntas páirtaimseartha d’oibrí séasúrach ag Baile Saoire Árainn Mhór.  I measc na curamaí beidh dualgais cothabhála agus curamaí glantacháin  agus níocháin.
Beidh uaireanta neamhrialta i gceist lena n’áiritear an tráthnóna agus an deireadh seachtaine.  Iarratais i scríbhinn roimh an 15 Meitheamh, 2011 chuig  Nóirín UíMhaoldomhnaigh, Comharchumann Oileán Árainn Mhór, Co Dhún na nGall.

4.6.11

Gaeltacht areas will be identified by use of Irish and not geographical location


Irish Times 4 June 2011

Dinny McGinley
Dinny McGinley
Image: Niall Carson/PA Wire/Press Association Images
A NEW BILL that will be put forward by the government will see Gaeltacht areas in Ireland identified by how much the Irish language is used instead of geographical location.
The Minister for Gaeltacht Affairs Dinny McGinley also said yesterday that Údarás na Gaeltachta is to retain its statutory functions but with more ministerial input into its functions.
He was outlining the government’s plans to implement the 20-year strategy for the Irish language in a new bill to be prepared later this year.
The Irish Examiner reports that the new plans to change the identification of Gaeltacht areas will be determined by the use of the language.
At least two-thirds of the district’s population must now be shown by census data to be daily speakers of Irish.
Other determining factors will include the use of the language in the area’s social and institutional domains such as sports clubs and schools.
McGinley said the future of Údarás is secure but that the board will be reconstituted and reduced with elected members replaced by State and local authority appointees to save an estimated half-a-million euro, according to the Irish Times.
Details of how a mechanism to facilitate the co-operation between Údarás and non-Gaeltacht enterprise agencies with regard to “significant projects with high potential” will also be revealed when the legislation is introduced later this year.
The Department of Arts, Heritage, and the Gaeltacht will retain primary responsibility for the Irish language in and outside Gaeltacht areas. Meanwhile Foras na Gaeilge will contune its role as the agency of the North South Language Implementation Body, the Irish Times adds.

2.6.11

Rúnaí/Riarthóir RSS ag Teastáil


Tá post lán-aimseartha, sealadach (12 mí-clúdach sos gairme) mar Rúnaí/Riarthóir ar an Scéim Sóisialta Tuaithe á thairiscint ag Comhar na nOileán. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifig Chomhar na nOileán in Inis Oírr agus is 9.00am go 5.00pm na huaireanta oibre.


Beidh Gaeilge labhartha agus scríofa den ard chaighdeán riachtanach don phost, chomh maith le taithí agus scileanna maithe i riaracháin agus i gcumarsáid. Beidh tuiscint ar chúrsaí oileánda agus saol na n-oileán riachtanach freisin.

Is é 5pm Dé hAoine 17 Meitheamh 2011 an sprioc dáta d’iarratais agus cuirfear agallamh orthu siúd a bheidh ar an ngearrliosta ar an Aoine 24 Meitheamh 2011 in Inis Oírr. Caithfear foirm iarratais a líonadh isteach agus is féidir tuilleadh eolais agus foirm iarratais a fháil ach glaoch a chur ar an oifig ag 099 75096 nó rphost a chur chuig linda@oileain.ie.

Is fostóir comhionannais é Comhar na nOileán Teo,.
Secretary/RSS Administrator Needed

Comhar na nOileán have a vacancy for a full-time, temporary position (12 months – career break cover) for a Secretary/Rural Social Scheme Administrator. The person appointed will be based in Comhar na nOileán’s office in Inis Oírr and the working hours are 9.00am to 5.00pm.

Candidates must have a high standard of fluency in spoken and written Irish, as well as good experience and skills in administration and communications. An understanding of island issues and island life is also essential.


The closing date for applications is 5pm on Friday 17 June 2011 and shortlisted candidates will be interviewed in Inis Oírr on Friday 24 June 2011. Applicants must complete an application form and you can get further information and an application form by contacting the office at 099 75096 or linda@oileain.ie.
Comhar na nOileán is an Equal Opportunities Employer