28.5.09

Díospóireacht phoiblí faoi stádas na Gaeltachta á lorg ag Údarás

Ag labhairt dó ag seimineár do stiúrthóirí na nIonad Seirbhísí Teanga sa Ghaeltachta i mBaile Chláir na Gaillimhe inné dúirt Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, go raibh sé an-tábhachtach go n-eagrófar díospóireacht phoiblí i ngach pobal Gaeltachta faoi thodhchaí a stádas Gaeltachta nuair a fhoilseoidh an Rialtas an Straitéis 20 bliain don Ghaeilge amach anseo.

Dúirt sé nach leor do phobail a éileamh go dteastaíonn uathu a stádas Gaeltachta a choinneáil ach gur gá plean gníomhaíochta a chur i dtoll a chéile a thabharfaidh aghaidh ar na dúshláin a bhaineann le treisiú na Gaeilge mar theanga phobail agus mar theanga teaghlaigh.

Thagair sé chomh maith don tuairimíocht atá ann faoi athruithe ar struchtúr agus ar fheidhmeanna an Údaráis roimh dheireadh 2010 agus mhol sé do riarthóirí na nIonad Seirbhísí Teanga agus gníomhairí eile pobail ar fud na Gaeltachta díospóireacht agus plé a chothú maidir leis an struchtúr stáit is fearr a d’oirfeadh do riachtanais na Gaeltachta sa ré dúshlánach chinniúnach atá romhainn amach. Reáchtáil Údarás na Gaeltachta an seimineár do stiúrthóirí na nIonad Seirbhísí Teanga in Óstán Bhaile Chlár na Gaillimhe inné.

Tá 32 Ionad Seirbhísí Teanga anois bunaithe ag an Údarás ar fud na Gaeltachta agus tugadh stiúrthóirí na nIonaid le chéile le plé a dhéanamh ar fhorbairt na nIonad agus ar a ngníomhaíochtaí margaíochta.

Cruinniú Cinn Bliana/Annual General Meeting

Fógra Scairshealbhóra - Notice to Shareholders

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
Cruinniú Cinn Bliana/Annual General Meeting
14 Meitheamh/June 2009

An Chultúrlann, Fál a’ Ghabhann
4:00 i.n.

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo

Cruinniú Speisialta – Special Meeting

14 Meitheamh/June 2009
An Chultúrlann 5:15 i.n.

Clár – Agenda

Moladh rialacha leasaithe na gComharchumann Gaeltachta
Adoption of amended rules for Gaeltacht Co-operatives

Cuirfear sólaistí ar fáil

25.5.09

Uirlisí & Treallamh Ceoil a lorg!

Uirlisí & Treallamh Ceoil a lorg!
0868259752 nó 0749532949

An dtig leat cuidiú linn? An bhfuil uirlisí ceoil ar bith ina luí thart fan teach agat ag piocadh suas dústa agus gur mhaith leat réitigh a fháil díofa. Uirlisí úra nó úsaidte, uirlisí athláimhe nó bríste. Má tá, cá tuighe nach smaoineann tú ar iad a bhronnadh ar ghrúpa deonach pobail atá ag obair in Ionad Naomh Pádraig i nDobhar anseo i nGaeltacht Ghaoth Dobhair.

Mar pháirt den siniú breise atá a chur le Ionad Naomh Pádraig, tá Stiúideo Taifeadta agus seomra breá ceoil, ach ar an droch uair go dtí seo, tá ganntanas agus réimhse teoranta uirlisí 's treallamh ceoil againn fá na choinne.

'Sén fís atá againn nó gur mhaith linn cur leis an stóras uirlisí ceoil atá againn ins an Ionad, sá doigh ‘s go mbeidh deis againn tacú agus cuidiú le níos mó daoine ceol a fhoghlaim agus suim a chur i gcursaí ceoil. Tá muid ag iarraí, idir og ‘s aosta ónar bpobal fein anseo agus níos fuaide o bhaile, a spreagadh 's a ghríosadh le suim, tuiscint agus grá a léiriú dón oidhreacht ársa agus luachmhar ceoil fán taobh seo tíre. Ba mhaith linn go mbeeadh sé ar a gcumasc ansin, tallann agus féith an cheoil seo a shíneadh ar aghaibh chuig gluntaí úra de cheoltoirí agus cumadoirí díograiseacha.

Bá mhaith linn do thacaíocht le cuidiú linn ins na hiarrachtaí atá idir lámh againn agus muid ag triall ar achan sort gléas agus treallamh ceoil faoin spéir a bhailiú. Béidh fáilte chroiúil roimh achan déanamh agus cinéal de ghleas ceoil. Mar atá, Giotáir agus Doird, Pianónna agus Méarchláir, Uirlisí Práis agus Gaotha, Uirlisí Drumaí agus Cnagtha, uirlisí dúsacha na hÉireann agus srl.

Má thig leat cuidiú linn agus gur mhaith leat uirlis ceoil de short ar bith a bhronnadh ar ár dtógra ceoil, dean teagmhail linn le do thoil. Beidh lúchair orainn fósta glacadh le treallamh ceoil, seastáin ceoil, DVD’s, CD’s, téipeanna agus leabhair ceoil srl.
Má thig leat cuidiú linn, cur glaoch ar Mháire, Bainisteóir Ionad Naomh Pádraig, ar 0868259752 nó 0749532949. Curthar fáilte roimh achan sort uirlis nó treallamh ceoil agus beidh achan nduine a bhronann a mhacasamhail orainn, admhaithe go pearsanta.
Strike a Charitable Chord!

A Plea for Unwanted Musical Instruments
Can you help us? Do you have any unwanted, New – Second Hand – Used – Broken musical instruments sitting around your house collecting dust? If so, why not consider donating them to a voluntary community group at Ionad Naomh Pádraig Community Centre in Dore, Gweedore. We have incorporated a state of the art Recording Studio and Music Room into the extension development of our community centre, however, we currently have a very limited selection of musical instruments. Our aim is to add to the assortment of musical instruments available and in doing so, to help more people to take up and learn music. We want to empower both young and old from our community and beyond, with a deep appreciation, understanding and love of our rich musical heritage and in doing so, it is hoped that they in turn will pass on their musical passion to new generations of musical enthusiasts.

To help us achieve our aims, we call upon your assistance. We hope to assemble all sorts of musical instruments and equipment. All Types, Makes and Models will be gladly accepted, Guitars and Basses, Pianos and Keyboards, Brass and Winds, Strings, Drums and Percussions, Irish and Folk instruments to mention but a few. If you can help us and wish to donate an instrument, please contact us. We would also be delighted to accept any unwanted musical equipment, music stands, DVD's and CD’s, Tapes, Music Books etc for our music room.
We sincerely hope that this plea will strike chords with many people right across our community and further a field and that they will consider support us in our efforts. We truly believe that all that is need to succeed in helping others enjoy the beauty and celebration of live music-making, is a generous spirit and a gift of a musical instrument. If you can help us and wish to donate an instrument, please do not hesitate to contact Ionad Naomh Pádraig manager, Mary on 0868259752 or 0749532949. All donations of musical instruments and equipment will be greatly appreciated and personally acknowledged.

24.5.09

Donegal Walking Week Brochure 24th-30th May

Donegal Walking Week takes place from 24th -30th May 2009.
Details of the walk on Oileán Árainn Mhóir are as follows:

Walk: Slí Árainn Mhóir, Aranmore Is
Date: Wednesday 27th May 2009
Time of Walk: 1.00 pm - 4.00 pm
Start Point: Ferry Pier
Finish Point: Ferry Pier
Distance: 5.5 miles
Contact for registration: Sean Mac Eachmharcaigh
T: 074 9520533
E: mailto:Ecomharchumann@oileanarainnmhoir.com

Ferry timtables to Arranmore Island can be accessed at following links
http://www.arranmoreferry.com/Products.htm http://www.arranmorecharters.com/time-table/

ALL WELCOME!
It is hoped that as many individuals, families, schools and workplaces as possible will get active and get walking. Donegal Walking Week provides a great opportunity for the local community and visitors to get out and sample the many walking opportunities the county has on offer.
Download Donegal Walking Week Brochure 2009:
http://www.arranmoreco-op.com/classified/donegalwalkingweekbrochure2430may2009.pdf

13.5.09

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo - Folúntas/Vacancy

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
Folúntas/Vacancy
20 uair sa tseachtain/20 hours per week

Riachtanais:Requirements
Tacú le foireann agus custaiméirí an chomharchumainn. /Support staff and customers of an comharchumann.
Solúbthacht i dtaca le sceideal agus uaireanta oibre./Flexibility in relation to working schedules &  times.
Thaithí i dtaca le cúrsaí chothabhála/tógála./Experience in relation to maintenance/building works.
Ceadúnas tiomána iomlán agus glan./Full, clean driving license.
Toilteanach i leith freastal ar chúrsa(í) sláinte & sábháilteachta de réir mar is gá./Willing to undertake health & safety training course(s) as necessary.

Glacfar le hiarratais i scríbhinn, ag an seoladh thíos roimh an 22 Bealtaine 2009./Applications in writing please, to the address below by 22 May 2009.

An Bainisteoir
Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
Árainn Mhór
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall

12.5.09

Roads Maintenance Programme-Donegal County Council

Tá sé tugtha le fios don comharchumann go gcuirfidh oibrithe an Chomhairle Chontae tús le obair chothabhála ar bhóithre an oileáin i gceann coicíse eile.

An Comharchumann has been advised by Donegal County Council that employees of Donegal County Council will begin road maintenance works on the island within two weeks.

Co. Donegal Community Education Forum Courses

The Co Donegal Community Education Forum is offering two FETAC Level 6 modules

1. Group Work Theory & Practice (June - July ’09)
2. Community Development Theory (Sept - Oct ’09)

COMMUNITY WORKERS CO-OPERATIVE
Second Chance Education Project for Women

What is the Co Donegal Community Education Forum?

Co Donegal Community Education Forum was established in January 2007 by the Co Donegal VEC’s Adult Education Services and a number of community partners, with the aim of recognising the importance of promoting and supporting community education provision in the county.

Research carried out on behalf of the Forum recommended that training for tutors in community development principles and appropriate group facilitation skills be provided.

The members of the Forum are:

Francine Blaché Breen Community Workers Co-operative
Noel Bradley Community Education Worker
Finola Brennan Donegal Women’s Network
Mary Crossan St. Johnston & Carrigans Resource Centre
Mary English Second Chance Education Project for Women
Crona Gallagher Co Donegal VEC
Paul Kernan Pobail Le Chéile CDP
Denise Mc Cool Inishowen Development Partnership
Maeve Mc Garvey Co Donegal VEC

Who is the course for?
The course is aimed at people who are involved in community education and/or community development and who wish to learn more about social analysis and group facilitation with a view to using these skills in their work
• Community Education Tutors
• People who are active in community organisations
• Youth Leaders


Course content:

Module 1 - Group Work Theory & Practice
FETAC Level 6

Unit 1 Group Work Theory and Practice
Unit 2 Group Construction and Roles
Unit 3 Task and Process in Groups
Unit 4 Group Stages
Unit 5 Co-facilitated Practical Workshop

Module 2 - Community Development Theory
FETAC Level 6

Unit 1 History of Community Development in Ireland
Unit 2 Key Principles and Theory of Community Development
Unit 3 Community Development as a Strategy for challenging Inequalities
Unit 4 Relationship of Community Development Theory and Practice

What will I get out of the course?
Learners who successfully complete these modules will: -

•Acquire critical understanding of the theory underpinning group work
•Reflect on individual group work practice
•Acquire interpersonal skills applicable to group work practice
•Evaluate their practice as group workers
•Develop creative methods of approach to facilitation
•Appreciate the importance of the processes involved in co-facilitation
•Develop a knowledge and understanding of the history of Community Development in the Irish context
•Have knowledge of the key principles of Community Development elicited from their own practice and knowledge from community development theory
•Examine and critically analyse the role of Community Development as a strategy for challenging inequalities
•Examine and critically analyse their own practice based on Community Development principles and theory
•Develop skills in analysis in relation to Community Development


Where and when does the course take place?

Location: Letterkenny, in the Donegal Travellers Project building
Level 7, Unit 2, Justice Walsh Rd, Letterkenny

Dates: Module 1: Thursdays 4th 18th 25th June & 2nd July
Time: 10.00a.m. – 5.00p.m.
Cost: €100 (module 1)
Module 2: Sept – Oct ’09 (dates to be finalised later)
Module 2 is provided by the Donegal CWC Harnessing Equality for Lasting Peace Project which is supported by the Peace III Programme managed by the Special EU Programmes Body by the Community Relations Council/Border Action Consortium.

http://www.arranmoreco-op.com/classified/communityeducationregformfetac6.doc
How do I register? Download and complete registration form at above link and forward to:
Maeve Mc Garvey
Community Education Facilitator
Ard Scoil na gCeithre Máistir
Tír Chonaill St.,
Donegal Town

Telephone: 074 9725520
Fax: 074 9725525
E-mail: maevemcgarvey@donegalvec.ie

Deadline for applications is 5.00p.m.Friday 15th May 2009

Cúrsaí Sábháilteachta BIM - BIM Safety Courses

Beidh tús a gcur leis na cúrsaí traenála agus sábháilteachta mara (BIM) ar an oileán ar an Mháirt, 2 Meitheamh 2009.
Cúrsaí Raidió - 2 Meitheamh 2009 (ochtar rannpháirtithe)
Cúrsaí Raidió - 8 Meitheamh 2009 (na rannpháirtithe eile)

Cúrsa 3 lá - sábháilteachta mara - ón 15 Meitheamh, 2009
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann. 074 9520533

The BIM Radio & Safety Courses are due to begin on the island on Tuesday 2 June 2009.
Radio courses will begin on 2 June 2009- for the first eight participants.
Radio courses for the remainder will take place from 8 June 2009.

The sea survival courses (3 day) will take place from 15 June 2009.

For further information, contact an comharchumann. 074 9520533

Citizens Information

CITIZENS INFORMATION
Free Advice; Confidential Service


The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance

In Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

On Monday the 25th of May 2009
Between 10.30am – 1.00pm


Dealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements; Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.

No Appointment Necessary

11.5.09

Parlez-vous Gaeilge?

Barry SingletonTuesday, 14 April 2009


When the Irish state was established in its current form in 1937, it was clear that the restoration of Irish as the ‘national language’ was a priority. The constitution gives primacy to Irish, recognising it as “the first official language”, with English following closely in second place.

What the special position afforded by the state to Irish meant in substance was not entirely clear. The constitution itself was debated and drafted in English and only subsequently translated into Irish. In the Houses of the Oireachtas and the Four Courts, just like in the population at large, English has always been much more widely used. While all government acts were automatically translated into Irish, the practice ceased in or about 1980 due to shortage of staff. The question of the language’s place in the running of the state remained dormant for over 20 years until a court case where the prosecuted wished to conduct his case through the Irish language. The issues raised ultimately prompted the Official Languages Act 2003.

The act aims to promote the use of Irish language for offi cial purposes to the state; to provide for the use of both official languages of the state in parliamentary proceedings, in acts of the Oireachtas, in the administration of justice, in communicating with or providing services to the public and in carrying out the work of public bodies.

These all sound good, but the practice is far-reaching, costly and entails the employment of a number of full time translators. Furthermore, not only do government acts have to be translated, printed and published, but so do reports of all state bodies, and their communications with the public have to be provided in Irish as well. Ultimately this runs into millions of euro every year.

Take for example a government handbook which was sent to all households detailing what precautions should be taken by families in case of an emergency. Yet unlike with multiple translations in instruction manuals, the addition of an Irish translation does not make the information accessible to more people. It does mean however that it doubled in size, costing significantly more to produce.

The Irish language was also given offi cial and working status in the European Union in 2005 yet despite this, fewer than 1 per cent of Dáil and Seanad debates are conducted in Irish. This has meant that since 1 January 2007, all key EU legislation has been translated into Irish. Translation, revision and publication services is estimated to cost the EU a total of €3.5 million.

In an interview with RTÉ News in 2005, the then-Minister for Foreign Affairs, Dermot Ahern said that Irish should have the same status as other languages in the EU yet when pressed about the signifi cant costs involved for seemingly no practical benefi t whatsoever, Mr Ahern said that it served as “a real psychological boost for the Irish language”.

If language was purely functional it seems that ideally we should abandon linguistic diversity as a nuisance, and adopt one universal language the world over; although we may disagree as to which one to adapt. The Irish language is clearly something worth preserving for its own sake, but have we got our priorities wrong in how we go about doing so?

The buzzword is ‘status’. Éamon Ó Cuív, Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, has argued that every language relies on status for survival, and that much damage done to the Irish language was due to the low status accorded to it historically. The remedy is apparently to accord it high status to make it grow and survive.

Status is something a language gains when people use it, and in order for people to do so, they need to be provided with opportunities. This is why Gaelscoils and events run by Irish societies at third-level are critically important. The problem is, especially considering what it costs, the Offi cial Languages Act doesn’t seem to provide any meaningful opportunities for people to use the language.

There is perhaps a more fundamental problem with these types of promotions; they focus on providing opportunities to use the language for those already fl uent, rather than encouraging people to learn it in the fi rst place. Ultimately it is the Government’s job to encourage their citizens to learn the language in the fi rst place.

It is no secret that children learn languages much easier than adults do, and we all learn a language best through immersion. However, primary schools teachers only required to secure grades which hover above a pass in the language in their exams. Considering that fluent speakers are expected to achieve a higher grade with modest effort this is hardly encouraging. Perhaps that €3.5 million money could be better spent in training as opposed to translation first.

The problem is that many of these primary schools teachers themselves were victims to the same inadequate teaching. There is no easy solution to such a problem, but more training and offering incentives for teachers who excel at Irish and teaching it to raise standards may be a place to start.

There is a real danger that unless we learn and live our culture, we will have no more ownership over it than anyone else; it will be as much a part of who we are as the language of any other dead civilization. In an economic climate where resources are becoming increasingly limited, arguments to invest in abstract concepts like status, over teaching, become increasingly less convincing.

5.5.09

Sceanairt ar eagrais Ghaeilge agus Ghaeltachta

Tá eagraíochtaí Gaeilge is Gaeltachta ag feitheamh le drochscéal sa phost go luath tar éis sceanairt a bheith déanta ar chaiteachas an stáit ar chúrsaí Gaeltachta agus Gaeilge.

Agus is beag seans go bhfaighidh siad cluas éisteachta ó Aire na Gaeltachta, Éamon Ó Cuív más fúthu gearán a dhéanamh. Tuigtear do Foinse gur chuir an tAire Ó Cuív in iúl d’eagraíochtaí teanga i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo caite go bhfuil sé ag súil le tuilleadh comhoibrithe eatarthu agus ag súil go mbainfeadh siad leas níos fearr as na hacmhainní atá acu. Ag labhairt dó ag seimineár a d’eagraigh Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge Déardaoin, thug an tAire le fios go gcreideann sé nach bhfuil gá ach le heagraíocht teanga amháin agus is léir go bhfuil pleananna cónasctha fós ar intinn aige don earnáil Ghaeilge.

Idir an dá linn, maíonn eagrais Ghaeilge áirithe go mbeidh orthu daoine a scaoileadh chun bealaigh mar thoradh ar chiorruithe ar a mbuiséad. Agus anailís á déanamh anois ar dháileadh na gciorruithe a dhéanfar ar chostais san earnáil phoiblí sna Meastacháin Athbhreithnithe, is léir go bhfuil bascadh mór tugtha don teanga. Ciorrú E2.5m, mar shampla, a bheas ar bhuiséad Fhoras na Gaeilge, nuair a chuirtear ciorruithe ó Rialtas na Breataine san áireamh, figiúr atá i bhfad Éireann níos mó ná an méid a bhí luaite ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, le cúpla seachtain anuas. Is iad na heagrais dheonacha Gaeilge is mó a bheas thíos leis sin. Ach tá drochscéal ann don Ghaeltacht freisin mar go gcaithfear E25m níos lú ar chúrsaí Gaeltachta i mbliana ná anuraidh. Titfidh buiséad Fhoras na Gaeilge ó E24.4m in 2008 go E21.9m in 2009. Is ionann sin agus ciorrú 10% ar a gcaiteachas iomlán. Tá mionchur síos déanta ar shuíomh na Roinne Airgeadais ar an mbealach a gcuirfear an ciorrú  E2.5m i bhForas na Gaeilge i bhfeidhm. Gearrfar ionann is E1m den mhaoiniú a dhéanann Foras na Gaeilge ar na heagraíochtaí Gaeilge - leithéidí Gael Linn, Gaelscoileanna, Conradh na Gaeilge, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, Comhluadar, Glór na nGael. Titfidh líon na ndeontas a thugann siad do na heagrais dheonacha Gaeilge ó E13.9m in 2008 go E12.9m in 2009.

Ciallaíonn sé sin go mbeidh 7% níos lú de dheontais le roinnt ar na heagrais Ghaeilge. Anuas ar sin gearrfar breis is E2m ar ghnaithí eile  a ndéanann FnaG maoiniú orthu ar nós- margaíocht, fógraíocht, scéimeanna Gaeilge etc. Titfidh sé seo ó E5.5m in 2008 go E3.5m in 2009 (ciorrú 37%.) Ísleoidh buiséad na heagraíochta Colmcille ó E193,000 in 2008 go E12,941 in 2009. Ach ar an láimh eile tiocfaidh ardú 27% ar an méid a chaitheann Foras na Gaeilge ar phá agus ar phinsean foirne. Tá sé seo ag tarlú mar go bhfuil 16 post nua le cruthú. Faoi láthair tá 42 duine fostaithe go lán-aimseartha ag an bhForas agus méadóidh sé seo go 58 duine i mbliana (ardú 38%.) Ardóidh an méid a chaitear ar thuarastail ó E2.9m in 2008 go E3.7 in 2009. Geallann Foras na Gaeilge gur i nGaoth Dobhair a bheas ar a laghad cúig cinn de na postanna sin agus deirtear gur postanna iad atá ceadaithe le fada, tuairim go dtagann an tAire Ó Cuív léi. Deir Breandán Mac Craith, Oifigeach Caidreamh Poiblí, Foras na Gaeilge, nach bhfuil aon chinnteacht ann fós maidir le mionsonraí na gciorruithe. ‘Tá gearradh siar 10% déanta ar ollbhuiséad an Fhorais de réir mar a leagtar amach na meastacháin. Beidh tionchar aige sin ar na heagrais gan dabht. Cén tionchar? Tá sé sin fós le cíoradh. Ní thig liom teacht roimh an chinnidh a bheas á dhéanamh ag an mBord ar an obair ó thaobh na bhfigiúirí. Tá orainne ciorruithe a chur i bhfeidhm ar ár gcuid gníomhaíochtaí ar fad. Beidh tionchar ag an 10% ar gach rud atá ar bun ag an bhForas. Tá muid ag suí síos leis na figiúirí faoi láthair, níl siad againn féin ach le seachtain anuas nó mar sin. Beidh siad á gcur os comhair an Bhoird faoi cheann coicíse agus bheadh súil againn pictiúr níos soiléire a bheith againn an uair sin.’

Tá fíor-dhrochscéal sna meastacháin do chúrsaí Gaeltachta fré chéile. Go bunúsach caithfidh an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta E25m níos lú ar chúrsaí Gaeltachta i mbliana ná anuraidh. Déanfar ciorrú E46m ar bhuiséad na Roinne, rud a fhágfaidh go mbeidh ionann is E442m le caitheamh aici i mbliana. Is Roinn mhór í a chuimsíonn cúrsaí drugaí, forbairt tuaithe, oileáin agus ar ndóigh an Ghaeltacht. Caitear an ceathrú cuid d’airgead na Roinne ar chúrsaí Gaeltachta ach is san earnáil sin is mó atá ualach an gciorruithe á n-iompar. Bainfear E25m ón rannóg seo den Roinn rud a chiallaíonn go bhfuil cúrsaí Gaeltachta ag iompar breis is leath den chiorrú sa Roinn in ainneoin nach gcaitear ach an ceathrú cuid den bhuiséad air. Titfidh an méid a chaithfear ar fhorbairt na Gaeltachta agus na nOileán ó E111.3m in 2008 go E85.9m do 2009. Buailfear infrastruchtúr ar na hoileáin go dona agus an soláthar laghdaithe ó E33m in 2008 go E23.7m do 2009. Tá ciorrú mór ar Údarás na Gaeltachta chomh maith agus gearrfar a gcaiteachas riaracháin ó E13.9 go 11.8m.   www.foinse.ie