26.10.11

Saoire na Samhna – Halloween Bank Holiday

Beidh oifigí agus stór trádala an chomharchumainn druidte ar an Luan, 31 Deireadh Fómhair 2011.

An comharchumann store and offices will be closed on Monday 31 October 2011.

19.10.11

Comórtais Liteartha na Gaeilge 2011

Comhghairdeas do Phroinsais Mac an Bhaird a fuair an chéad duais don úrscéal ficsean éadrom is fearr dar teidil Rún an Bhonnáin i gcomórtais Liteartha an Oireachtais 2011. Bronnadh an chéad duais ar Phroinsais chomh maith i rannóg na drámaíochta. Tá na comórtais liteartha 114 bliain ar an fhód & I measc na scríbhneoirí a fuair duaiseanna iontu anuas tríd na blianta tá Pádraig Mac Piarais, Máirtin Ó Cadhain & Nuala Ní Dhónaill. Congratulations to Proinsias Mac an Bhaird who was awarded the first prize in the fiction category for his novel entitled Rún an Bhonnáin at the Oireachtas literary competitions 2011. Proinsias was also awarded first prize in the drama section. The literary competitions have been taking place for 114 years and writers who have received awards in the past include Pádraig Mac Piarais, Máirtin Ó Cadhain & Nuala Ní Dhónaill.

Family Income Supplement - FIS

HAVE YOU TAKEN HOME LESS PAY THIS YEAR?

FAMILY INCOME SUPPLEMENT MAY BE FOR YOU
Family Income Supplement (FIS) is paid by the Department of Social Protection and aims to provide support for people with families who are on low earnings. Towards the end of 2009, there were approximately 26,000 families, with almost 56,000 children, receiving FIS. In County Donegal there were approximately 1,700 families in receipt of FIS in 2010.

In the current economic climate there are families where hours of employment have been reduced resulting in reduced pay and some where the hourly rate was reduced, again, reducing actual take home pay. Therefore, there may be many more families who now have an entitlement to the Family Income Supplement (FIS) payment.
Generally to qualify for FIS, at least one member of the family must be working an average of 19 hours per week, with a minimum of one dependent child under 18, but up to 22 years if in full time education.
If you qualify for FIS you get a minimum payment of €20 a week TAX FREE which is not taken into account in the means test for a Medical Card.
The payment is based on your net salary (take home pay) which allows for deductions for income tax, PRSI contributions, the Universal Social Charge and pension contributions. There are a range of Social Welfare payments which are also not taken into account in your means: Child Benefit; Domiciliary Care Allowance; Carer’s Allowance; Guardian’s/Foster Allowances; Supplementary Welfare Allowance and others.

The following are the FIS net income limits for 2011:
Family size Weekly income limit

1 child €506 2 children €602
3 children €703 4 children €824
5 children €950 6 children €1,066
7 children €1,202 8 children €1,298

An Example: If your net average weekly family income is below the income limit for your family size, then you get 60% of the difference between the two. The minimum you get is €20 a week. So, if you have two children and your net weekly income is €400, you get 60% of €202 – that is €121.20 a week.
There are rules with regard to parents who are separated and maintenance payments and there is only one payment made in respect of a family. The payment is generally made for one year and is then subject to review. You may get the Back to Work Allowance and also receive FIS but you may not receive FIS while you are on a Community Employment scheme.

CHECK OUT IF YOU HAVE AN ENTITLEMENT
Further information
Family Income Supplement Section
Department of Social and Family Affairs
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Co Longford
Tel: (043) 45211 or (01) 704 3000
Or your local Citizens Information Centre, the National Citizens Information Phone Service, 1890 777 121 or visit www.citizensinformation.ie
Application forms are available at any local Social Welfare Office, or lo-call 1890 20 23 25 or downloadable from www.welfare.ie

14.10.11

ARRANMORE VIDEO ARCHIVE

Beidh cartlann Oileán Árainn Mhór a léiríonn saol na ndaoine ar an oileán chomh fada siar leis na 50ídí, a thaispeáint tigh Neily óna 8:00 ar an Aoine 28 Deireadh Fómhair, 2011.

FÁILTE ROIMH CHÁCH!
The Arranmore Island Video Archive depicting life on the island from as far back as the early 50s will be shown in Neily’s Bar on Friday 28 October 2011 from 8:00pm.

ALL WELCOME!

Irish Heart Foundation Walk 25 Meán Fómhair 2011

Bailíodh €49.49 mar thoradh ar an siúlóid i gcomhair an ‘Irish Heart Foundation’ a bhí ar siúl ar an 25 Meán Fómhair 2011. €49.49 was collect as a result of the Irish Foundation Walk held on 25 September 2011.

13.10.11

Scrudaithe TEG 2012

Nuacht TEG 2011/12

Scrúdú C1 agus scrúduithe eile TEG 2012
Beidh scrúdú C1 ar siúl in Ollscoil na hÉireann Má Nuad ar an 27 & 28 Eanáir 2012. Is é an spriocdháta d’iarratais ná 9 Eanáir 2012. Tá an fhoirm iarratais ar fáil anseo: http://www.teg.ie/gaeilge/foirm_iarratais.htm
Beidh scrúduithe eile TEG ar siúl ar na dátaí thíos sna hionaid seo (ag brath ar éileamh):

B2 21.04.2012 Má Nuad
B1 28.04.2012 Cill Chainnigh
A2 12.05.2012 Corcaigh
A1 26.05.2012 Cill Airne *NUA i 2012*
Luimneach
An Spidéal
Caisleán an Bharraigh
Leitir Ceanainn
Gaoth Dobhair
Béal Feirste *NUA i 2012*
Páras
Prág
Nua Eabhrac
Aitheantas oifigiúil do TEG B2
Tá aitheantas oifigiúil faighte ag Ionad na dTeangacha, OÉ Má Nuad ón Roinn Oideachais agus Scileanna do Leibhéal B2 Teastas Eorpach na Gaeilge. Ciallaíonn sé seo go sásaíonn Leibhéal B2 na critéir iontrála do chúrsaí fochéime agus iarchéime san Oideachas sna coláistí oideachais. Is deis iontach é seo do dhaoine gur mhaith leo dul le gairm na múinteoireachta nach bhfuil na riachtanais iontrála chuí acu do na coláistí oideachais, mar shampla, Gaeilge Ardleibhéal na hArdteistiméireachta. Neamhchosúil leis an siollabas agus an scrúdú Ardteistiméireachta, tá siollabais agus scrúduithe TEG dírithe ar an bhfoghlaimeoir fásta, rud a chuireann go mór leis an taithí foghlama.

Beidh scrúdú TEG B2 ar siúl ar an 21 Aibreán 2012 . Tá cúrsaí ullmhúcháin do scrúduithe TEG ar siúl in ionaid oideachais éagsúla ar fud na tíre. Cuireann Ionad na dTeangacha ábhar teagaisc agus tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus do fhoghlaimeoirí saor in aisce ag www.teg.ie.

Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir rphost chuig aisling.nibheachain@nuim.ie nó cuir glaoch ar 01 7086417/01 7083737.