20.12.08

Laethanta Saoire na Nollag 2008 - Christmas Holidays 2008

Dé Céadaoin 24ú Nollaig – Druidte
Wednesday 24 December – Closed

Déardaoin 25ú Nollaig: Lá Nollag
Thursday 25th December: Christmas Day

Dé hAoine 26ú Nollaig: Lá Fhéile Stiofán
Friday 26th December: Boxing Day

Dé Céadaoin 31ú Nollaig – Druidte
Wednesday 31 December – Closed

Déardaoin 1ú Eanáir: Lá Saoire Poiblí
Thursday 1st January: Bank Holiday

Dé hAoine 2ú Eanáir: Stoc áireamh bliantúil
Friday 2nd January: Annual Stocktaking

Dé Luain 5ú Eanáir: Stoc áireamh bliantúil
Monday 5th January: Annual Stocktaking

Dé Máirt 6ú Eanáir:Stoc áireamh bliantúil
Tuesday 6th January: Annual Stocktaking

16.12.08

Major fishing port will be 'wiped out' by new EU rule

By Anita Guidera
Monday December 15 2008
Irish Independent

FEARS that a Donegal fishing community could become a "ghost port" have been raised days ahead of a crucial meeting of EU fisheries ministers.
Almost all of the 1,000 people living in Greencastle, on the eastern shores of the Inishowen peninsula, depend on the fishing industry for their livelihoods.
But fishermen based at Ireland's second largest white fish port warn that proposals to close down a fishing ground off the north west coast could sound the death knell for the village.
On the table at Thursday's meeting in Brussels to determine the EU's Total Allowable Catch for 2009 is a proposal to prohibit fishing for cod, haddock and whiting in local waters.
If agreed, it could wipe out a fleet of smaller boats, which are not capable of travelling farther out to sea.
The closure or part closure will also force the larger trawlers further out to Rockall, 500km away, and down to the south coast -- leaving Greencastle without a home fleet.
"Fishing is the lifeblood of this village. There is nothing else, particularly now that the construction industry has come and gone," said John O'Kane, manager of the Foyle Fishermen's Co-op.
Trawlermen Eddie Kelly and Cyril Harkin, who have chalked up over 60 years of fishing between them, believe the proposal, as it currently stands, will be the final straw for Greencastle.
"Fishermen are not going to steam half way around Ireland and then come back to Greencastle to land their catches. It's going to become a ghost port," said Cyril, whose son James is also a fisherman. Eddie added: "The problem is that fishermen only have about four percent of the vote. We are not getting enough Government support."

15.12.08

LDSIP on the islands - An Clár Forbartha Áitiúil do Chuimsiú Sóisialta ar na hoileáin

An Clár Forbartha Áitiúil do Chuimsiú Sóisialta
LDSIP (Local Development Social Inclusion Programme)

Glacfaidh Comhar na nOileán Teoranta freagracht as an LDSIP ar na hoileáin sna blianta amach romhainn. Ar na heagraíochtaí a
chuir an LDSIP ar fáil do phobail na n-oileán roimhe seo bhí Cumas Teo., Meitheal Forbartha na Gaeltachta agus Comhpháirtíocht Pobail Iarthar Chorcaí.
Tá an LDSIP dírithe ar mhíbhuntáiste a chur i leataobh mar aon le cothromaíocht agus buntáiste sóisialta/eacnamaíoch a chothú trí dhéileáil le cúinsí áitiúla agus díriú ar an dream is mó a bhfuil riachtanais acu sna pobail áitiúla. Déanann Pobal
bainistiú ar an LDSIP thar cheann na Roinne Gnóthaí Tuaithe, Pobail agus Gaeltachta. Tá réamhobair á dhéanamh ar an bplean cheana féin.
Coinneofar pobail na n-oileán ar an eolas faoin dul chun cinn agus beidh an fhoireann atá san oifig in Inis
Oírr sásta ceisteanna a fhreagairt faoi fhorbairtí an chláir sna mionna romhainn.

Comhar na nOileán Teoranta will take over responsibility for LDSIP on the islands in the years ahead. Cumas Teo., Meitheal Forbartha na Gaeltachta and West Cork Community Partnership are among the organisations which have delivered LDSIP
to island communities previously.
The LDSIP aims to counter disadvantage and promote equality and social/economic development by tackling local issues and equitably targeting those most in need within local communities. The LDSIP is managed by Pobal on behalf of the Department
of Community, Rural and Gaeltacht Affairs.
Preparatory work on the plan is in progress.
Island organisations will be kept informed on progress and staff in the office in Inis Oírr will be happy to answer questions on developments regarding the programme over the coming months.

Contacts:

Programmes Manager: Mairéad O’Reilly mairead@oileain.ie 099 75096

Financial Administrator: Marian Uí Chonghaile marian@oileain.ie 099 75096
Administrator – National Rural Development Programme (NRDP): Sharon Uí Dhomhnaill sharon@oileain.ie 099 75096
Secretary NRDP: Linda Searraigh linda@oileain.ie 099 75096
NRDP Project Officer – non-Gaeltacht Islands: Mary Lavelle mary@oileain.ie 095 45016

Comhar na nOileán
Inis Oírr
Árainn
Co. na Gaillimhe
099 75096

12.12.08

Comhar na nOileán Teo.

Comhar na nOileán Teo. is the newly formed LEADER /Partnership Company for the inhabited offshore islands of Ireland. The Company will have an extended brief to cover delivery of Local Development Social Inclusion programmes to islands off the coast. As well as having responsibility for delivery of Rural Development and LDSIP programmes, the Company will take over as the implementing body for the Rural Social Scheme on Ireland’s islands.

The membership of the new Board of Directors complies with directives from the Department of Community, Rural & Gaeltacht Affairs and is made up as follows:

Local Government Representatives

Social Partners

Community & Voluntary

Statutory

Members:

Cllr. Daithí Alcorn, Donegal County Council / Údarás na Gaeltachta

Jackie Sullivan Bere Island, I.F.A.

Simon Murray, Inishbofin, Co. Galway

Padraic Ó Cuinn, Údarás na Gaeltachta

Cllr. Seosamh Ó Cuaig, Galway County Council /Údarás na Gaeltachta

Mícheál Ó Goill, Gairmscoil Éinne, Inis Mór, I.C.T.U.

Brídín Ní Chonceanainn, Inis Meáin

Michael Keatinge, B.I.M.

Cllr. Austin O’Malley, Mayo County Council

F.I.F (Fishermen) To be nominated

Cathy Ní Ghoill, Comharchumann Forbartha Árann, Inis Mór,

Helen O’Halloran, Fáilte Ireland

Cllr. Noel Harrington, Cork County Council

Employers: To be nominated

Padraic O’Malley, Clare Island

Cuimín Mac Aodha Bhuí, H.S.E.

Des Mahon, County Manager, Mayo County Council – County Managers’ Nominee

Mícheál Ó Céadagáin, Comharchumann Chléire Teo

Barra O’Briain, Irish Vocational Education Association

John Walsh, Bere Island

Michael Diskin, Teagasc

Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh, Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

Máirín Uí Fhearraigh, Ancaire


The Company submitted an application under Axis 3 & 4 of the Rural Development Programme to the Department of Community, Rural & Gaeltacht Affairs in July 2008.

Information sessions on the new programme will be organised in cooperation with island Co-operatives and Development Companies as soon as is practical.


LEADER staff will transfer to the new Company when the transfer of undertakings between the two companies is agreed. It is hoped that this will be completed before the end of the year. Contact details for the staff will remain the same.

Comhar na nOileán will work with Comhdháil Oileáin na hÉireann to assess the needs of the islands and to develop a co-ordinated approach to addressing those needs.

For general information about the programmes we administer, contact
Programmes Manager: Mairéad O’Reilly mairead@oileain.ie 099 75096

Financial Administrator: Marian Uí Chonghaile marian@oileain.ie 099 75096
Administrator – National Rural Development Programme (NRDP): Sharon Uí Dhomhnaill sharon@oileain.ie 099 75096
Secretary NRDP: Linda Searraigh linda@oileain.ie 099 75096
NRDP Project Officer – non-Gaeltacht Islands: Mary Lavelle mary@oileain.ie 095 45016

Comhar na nOileán
Inis Oírr
Árainn
Co. na Gaillimhe
099 75096

7.12.08

Scéal iontach Pheadair Uí Dhomhnaill

4ú Nollaig 2008

(TG4 ar an 10ú Nollag, ag 21.30)

Peadairín na Stoirme an teideal atá ar chlár úr faisnéise fá shaol agus fá shaothair Peadar O'Donnell, fear a bhí ina scríbhneoir, gníomhaí radacach, agus ceannródaí sóisialach in Éirinn sa chéad seo caite.

Tá an scannán stiúrtha ag Paddy Hayes, an fear a rinne Ceolchuairt, agus léiríonn sé streachailt O'Donnell cearta sibhialta agus dearcadh sóisialach a chur chun cinn in Éirinn.

Tá idir dhráma agus phíosaí scannáin ón chartlann ar an fhear ar thug an Derry Journal 'The Stormy Petrel' air mar go gcaithfeadh sé é féin go fonnmhar isteach in achan choimhlint pholaitiúil dá raibh ag dul.

Ba bheag meas a bhí ag O'Donnell ar na húdaráis - an Eaglais, An Stát, De Valera, na Sasanaigh agus na hÉireannaigh nar aontaigh sé leo - agus d’ionsaí sé iad go fonnmhar.

Beidh scéal iontach an fhir seo as Rosa Thír Chonaill agus a chuid scríbhneoireachta ar TG4 ar an 10ú Nollag, ag 21.30.


www.irishnews.comRobert McMillen

4.12.08

Seirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh-Citizens Information

Clinic Eolais - Information Clinic

Beidh an clinic eolais míosúil atá a reáchtáil in oifigí an chomharchumainn ar siúl ar an Aoine, an 5ú Nollaig ó 10:45am - 1:00in. Beidh ionadaí ón Ionad Seirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair chun seirbhísí faisnéise, comhairle agus abhcóideachta don phobal i dtaca le seirbhísí sóisialta agus sibhialta a chur ar fáil.

The monthly information clinic will take place in an comharchumann on Friday 5th December, from 10:45 – 1:00pm. A representative from the Citizens Informations Services, Dungloe will be available to offer information, advice and advocacy to members of the public on a wide range of social an civil services.

3.12.08

Straitéis Eacnamaíochta do na hOileáin - Economic Strategy for the Islands

Tá an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta tar éis staidéar a choimisiúnú ar an chostas a bhaineann le gnó a reachtáil agus maireachtáil ar na hoileáin, ar mhaithe le straitéis forbartha eacnamaíochta a leagan amach do na blianta atá amach romhainn. Tá comhairleoirí ceaptha ag an Roinn chun an staidéar a dhéanamh agus beidh cruinniú ar an oileán go luath i mí Eanáir idir na comhairleoirí agus an lucht gnó. Cuirfear lucht gnó an oileáin ar an eolas i dtaca le dáta agus am an chruinnithe a luaithe agus atá na sonraí sin curtha in iúl don chomharchumann.
Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann.
074 9520533
An Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe & Gaeltachta has commissioned a study to ascertain the cost of living and the operating costs associated with running a business on the islands, with a view to developing an economic strategy for the future. Individuals engaged in businesses will have an opportunity, in early January 2009, to discuss business operating costs with the consultancy firm which has been appointed to conduct the study. Notice regarding dates and times of meetings will be posted in due course. Further Information: 074 9520533

2.12.08

Fógra Comharchumainn

Beidh laghdú ar uaireanta oscailte stóir trádála agus oifigí Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo i bhfeidhm ón 8ú Nollaig 2008.

Uaireanta Oscailte ón 8ú Nollaig, 2008:

Luan go hAoine: 9:00am – 4:30in
Druidte le linn am lóin: 12:30in – 1:00in


With effect from Monday 8th December, there will be a reduction in the opening hours of an comharchumann store and offices.

Revised opening hours from Monday 8th December 2008:

Monday to Friday: 9:00am – 4:30pm
Lunch break: 12:30pm – 1:00pm