28.11.11

Siopadóireacht na Nollag – Christmas Shopping

Tá an Córas Taisteal Tuaithe ag eagrú turais bus go Leitir Ceanainn/Bealach Feich ar an Chéadaoin an 7 Nollaig agus Déardaoin 8 Nollaig, 2011. Beidh an bus ag fágáil an oileáin ar bhád 9:00 am agus beidh an bus ag pilleadh ar an oileán ar bhád 5:00in. Táille bus: €10.00 an duine ar thuras fillte. Más mian leat suíochán a chur in áirithe ar an bhus, ba chóir duit scairt a chur ar Anna Bn Uí Ghallchóir ar 087 1358028 a luaithe agus is féidir.
The Rural Transport Service is organising a shoppers bus to Letterkenny/Ballybofey on Wednesday 7 December and Thursday 8 December 2011. The bus will leave the island at 9:00 am and will return to the island on the 5:00pm ferry. Fare: €10.00 per person for the return bus trip. If you would like to reserve a seat on the bus, contact Anna Bn Uí Ghallchóir on 087 1358028.