31.7.12

Corrfholúntas – Casual Vacancy

Cuireann Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo fáilte roimh iarratais ar fholúntas a bheas ann gan mhoill d’airgeadóir chun freastal a dhéanamh, de réir mar is gá, ar stór trádála an chomharchumainn. Is féidir iarratas a dhéanamh i scríbhinn roimh 15 Lúnasa chuig: 

An Rúnaí 
Comharchumann Oileán Árainn Mhór
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo invites applications for an upcoming casual vacancy for a sales assistant to work in An Comharchumann store. Applications may be made in writing before 15 August to:

An Rúnaí
Comharchumann Oileán Árainn Mhór
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall