25.11.14

Coiste Oibre - Working Group - Pleanáil Teanga - Language Planning

Coiste Oibre - Working Group - Pleanáil Teanga.
Go dtí seo tá ionadaithe don choiste oibre ó na grúpaí/coistí/eagraíochtaí a leanas ainmnithe:
To date, representatives from the following committees/groups/orgainisations have appointed representatives for the Language Planning Working Group
Coláiste Árainn Mhór 
Naíonra Árainn Mhór 
Comhairle Oileáin nua bunaithe/Island Council - newly formed
CLG Árainn Mhór/GAA