31.3.10

Fógra Comharchumainn - Comharchumann Notice

Beidh oifig agus stór an chomharchumainn druidte ar na dátaí a leanas:
An Comharchumann office and store will be closed on the following dates:

2 Aibreán/April 2010

5 Aibreán/April 2010

6 Aibreán/April 2010

27.3.10

Dreacht: Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge - Draft: 20 Year Irish Language Strategy

Dreacht: Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge - Draft: 20 Year Irish Language Strategy

Dreacht Phaipéir ar fáil ag an nasc thíos:
Draft Paper available at following link:

http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=31850991

19.3.10

Marine Engines Operations FETAC COURSE Level 5

Anyone interested in completing a Fetac Course in Marine Operations (Level 5) can contact an comharchumann to register their interest in participating in the course.   Topics to be covered include the following:
  •  The operation of inboard and outboard engines
  • Manual dexterity in the use of a range of tools and equipment
  • Safe working practices
  • Performing maintenance procedures associated with marine machinery on a vessel
  •  Interpret makers manuals & service data 

16.3.10

Leabhar Scaireanna an Chomharchumainn - Comharchumann Share Book

COMHARCHUMANN OILEÁN ÁRAINN MHÓIR TEO

Tá eagarthóireacht a dhéanamh ar Leabhar Scaireanna an chomharchumainn chun é a thabhairt suas chun dáta. Tá iarrachtaí ar bun chun neasghaolta iar scairshealbhóirí a aimsiú chomh maith le sonraí teagmhála roinnt scairshealbhóirí a bhfuil neamhchinnteacht ag baint lena gcuid sonraí teagmhála. Tá liosta de na scairshealbhóirí ar a bhfuil neamhchinnteacht ag baint leo ar fáil sa chomharchumann. Cuirfear fáilte roimh aon eolas i dtaca le sonraí neasghaolta/sonraí teangbhála na scairshealbhóirí. Tuilleadh Eolais: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh 074 9520533


The Share Book of an Comharchumann is currently being updated. Efforts are being made to identify the next of kin of former shareholders and the contact details of untraceable members. A list of the shares in question is available at an comharchumann. Any information regarding the contact details of next of kin or the contact details of untraceable members would be appreciated. Further Information: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh 074 9520533

11.3.10

Cruinniú Ginearálta Úrghnách - Extraordinary General Meeting

11 Marta 2010

Do: Gach Scairshealbhóir – Cruinniú Ginearálta Úrghnách

Tionólfar Cruinniú Ginearálta Úrghnách de Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo ar an Luan, 29ú Marta 2010 ag 7:00r.n. san Ionad Cultúrtha, Fál an Ghabhann, Árainn Mhór:


Rún: Plé a dhéanamh chun rialacha an chomharchumainn a leasú.

Is féidir tuilleadh eolais nó cóip de na rialacha leasaithe a fháil ach teangbháil a dhéanmah leis an chomharchumann.


To: Comharchumann Shareholders – Extraordinary General Meeting

An Extraordinary General Meeting of Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo will take place on Monday 29 March 2010 at 7:00pm in the Culture Centre, Fál an Ghabhann, Árainn Mhór.

Motion: Amendment of an comharchumann rules.

For further information/copies of the amended rules, please contact an comharchumann.

10.3.10

Comhdháil Oileáin na hÉireann - Fundraising Campaign

Illegal Dumping

A significant amount of money, time and effort has been spent in recent years cleaning up the island. Unfortunately, a minority persist in the practice of illegal dumping of household waste/materials. There is no excuse for dumping household waste when the following services are available:

  • A very good fortnightly waste collection service provided by Sharkey Waste.
  • Removal of bulky household goods can be arranged with Sharkey Waste.
  • Bottles/Aluminum cans may be recycled at the bottle banks situated at an comharchumann yard.
  • End-of-life electrical goods can be brought to an comharchumann yard & a collection service for same is available.
It has been made clear by An Roinn & Donegal County Council that no further funding will be available for the collection and removal of illegally dumped waste from the island. Please make use of the waste disposal services that are available.

Sharkey Waste Disposal, Tel: 074 9548229
Environment Office, Donegal County Council, Tel: 074 9561300/9172255

8.3.10

Straitéis Fiche Bliain an Rialtais á phlé sa Ghaeltacht

Fuair na heagraíochtaí Gaeltachta thíos, cuireadh chun cur i láthair a dhéanamh os comhair an Chomhchoiste Dála um Ghnóthaí Ealaíon, Spórt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta in Ionad Tacaíochta Teaghlaigh i gCois Fharraige, Conamara, Co. na Gaillimhe ar an 26 Feabhra 2010.
Comhchoiste Gaeltachta Chiarraí Theas Teo

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo

Craobh Chorca Dhuibhne, Conradh na Gaeilge

Gluaiseacht Chearta Sibhialta Ghaeltacht Chorca Dhuibhne

Todhchaí na Gaeltachta

Tuismitheoirí na Gaeltachta

Comharchumainn Forbartha Mhuscraí

Comharchumann Chléire Teo

Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Teo

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

Comharchumann Oileán Thoraí Teo

Oideas Gael

Guth na Gaeltachta

Lárchomhairle Paroiste Ghleann Cholm Cille Teo

Gaeltacht Bheo Fhánaide

Mná Tí Thír Chonaill

Áislann Rann na Feirsde

Comhairle Muintir an Chaiseal

Comharchumann Dhúiche Sheoigeach Teo

Comhlacht Forbartha an Spidéal

Comharchumann Shailearna Teo

Comhairle Ceantair na nOileán Teoranta

Comhairle na nOileán Teoranta

Comhdháil Oileáin na hÉireann

Comhar Chuigeil Teo

Fíbín Teo

Pléaráca Teo

Coláiste Lurgan

Oireachtas na Gaeilge

Craobh Mhaigh Cuilinn, Conradh na Gaeilge

Coiste Bainistíochta Ionad Naomh Pádraig, Dobhair

Meitheal Acmhainní Gaeilge

Pastime Connamara

Colm Ó Cinnseala Uas, Comhairleoir sa Phleanáil Teanga

Comhlacht Forbartha Baile Ghíb Teo

Comharchumann Rath Cairn Teo

Comharchumann Ionad Deirbhle Teo, Ionad Seirbhísí Teanga

Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla Teo

Scoil Acla

Coiste Pobal, Tuar Mhic Éadaigh

Comhlacht Forbartha na nDéise

Muintearas

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Eagraíocht Scoileanna Gaeltachta Teo

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agusGaelscolaíochta

Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh

Dr John Walsh, Roinn na Gaeilge, OÉ, Gaillimh

4.3.10

Seimineár ar Do Ghnó Féin a Thosnú - Start Your Own Business Seminar

Start Your Own Business Seminar
Seimineár ar Do Ghnó Féin a Thosnú

Dé Luain 8 Márta 2010
Monday 8th March 2010
in
Fiontarlann
Ballymoon, Kilcar
ag
7.00 p.m.

Advice for businesses and information on
supports for enterprise
Comhairle do ghnónna agus eolas ar
thacaíocht do fhiontair

Táille: Saor in aisce
Admission: Free

Tuilleadh eolais: Eunan nó Carmel ag 074 9738333

 
WESTBIC i gcomhair le MFG atá ag eagrú

an imeacht seo mar chuid de

“Enterprising Donegal Business Week 2010” de

chuid Bhord Fiontar Chondae Dhún na nGall.