31.10.10

Sincere Thank You - Buíochas Mór - Sincere Thank You - Buíochas Mór

Buíochas mór daoibh uilig a bhí i láthair ag díolachán na n-earraí bácála san Ionad Lae ag an deireadh seachtaine.  Go raibh céad maith agaibhse uilig a chur na cácaí & na hearraí bácála galánta ar fáil.  Buiochas mór do Chumann Tuismitheoirí na Gairmscoile & na tuismitheoirí ar fad a d’ullmhaigh an ionad & a chur sólaistí & duaiseanna an raifil ar fáil.  

Bailíodh €319 i gcomhair togra na páirce uile-aimsire!


Sincere thank you to everyone who attended the bake sale in the Ionad Lae at the weekend.  Many thanks to those who provided the beautiful cakes & baked goods for the sale; many thanks to the Gairmscoil Parents Association  & parents who prepared the centre & provided refreshments & raffle prizes.

The Bake sale raised €319 for the All-Weather Pitch project!

29.10.10

Quiz - Tráth na gCeist - ALL WEATHER PITCH - PÁIRC UILE_AIMSIRE

BEIDH TRÁTH NA GCEIST I GCOMHAIR NA PÁIRCE UILE-AIMSIRE AR SIÚL
TIGH PHIL BHÁIN
AR AN SATHAIRN,
13 SAMHAIN @ 9:30 I.N

CUIRFEAR FÁILTE ROIMH CHÁCH.A FUNDRAISING QUIZ FOR THE PROPOSED ALL-WEATHER PITCH WILL TAKE PLACE IN PHIL'S
ON SATURDAY 13 NOVEMBER @ 9:30P.M.

ALL WELCOME!

CONGRATULATIONS - COMHGHAIRDEAS


Comhghairdeas  do Darren Ó Domhnaill a ghlac páirt sna comórtais cáilithe d’Oireachtas Rince na Cruinne. Beidh Darren ag glacadh páirt in Oireachtas Rince na Cruinne i mBaile Átha Cliath le linn na Cásca 2011.

Congratulations and well done to Darren Ó Domhnaill who took part in the World Qualifying Dance Championships. Darren has qualified to dance in the World Championship Competitions in Dublin during Easter 2011.

28.10.10

Cúrsaí Gaeilge TEG - TEG Gaeilge Course


Cuirfear tús leis an chúrsa Gaeilge (TEG) ar an Chéadaoin, 3 Samhain @ 7:00i.n sa Chultúrlann. Táille: €40.00 an duine. Clárú & Tuilleadh Eolais: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh.The Irish language course (TEG) will begin on Wednesday, 3 November @ 7:00pm in an Chultúrlann.
Course Fee: €40. Registration & Further information: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh

27.10.10

Focal Buíochas - A Word of Thanks, Cumann Dramaíochta Árainn Mhór - Árainn Mhór Drama Group


Buíochas mór ó chroí do Chumann Dramaíochta Árainn Mhór a chur €225.00 ar fáil ar na mallaibh do chiste na Páirce Uile-Aimsire.  Go raibh céad maith agaibh uilig!

Sincere thank-you to Árainn Mhór Drama Group who recently donated €225.00 to the All-Weather Pitch Project.  Thank you all very much!

Cake Sale - Díol Cístí - 31 October - Day Centre - In Aid of All-Weather Pitch


CAKE SALE
In Aid Of

All-WEATHER PITCH

The Day Centre
After 11:00am Mass
Sunday
31 October 2010DÍOLACHÁN CÍSTÍ & EARRAÍ BÁCALA
i gcomhair na
Páirce Uile Aimsire

SAN IONAD LAE
TAR ÉIS AIFRINN 11:00
Dé Domhnaigh
31 Deireadh Fómhair
Cruinniú Eolais - Information Session - Comhar na nOileánTreoir ar fhéin fhostaíocht agus bunú d’fhiontar féin/A Guide to Self-Employment and Starting your own Business

Áit/Venue: An Chultúrlann, Árainn Mhór

Am/Time: 8p.m. – 10.30p.m.

27ú Deireadh Fómhair

Is é Comhar na nOileán Teo, an Comhlacht Comhtháite Forbartha Áitiúil d’Oileáin na hÉireann. Tá freagracht ar maidir leis na cláracha LEADER/RSS agus cláracha eile.Ba mhaith le Comhar na nOileán Teo, cuireadh a thabhairt do dhaoine theacht amach ag cur i láthair maidir le féin-fhostaíocht agus bunú d’fhiontar féin a bheas ar siúl sa Chultúrlann ar an tráthnóna 27ú Deireadh Fómhair.

Díreofar ar fhéin-fhostaíocht mar rogha agus go h-áirithe ar an gClár Leader Forbartha Tuaithe atá dhá sheachadadh ag Comhar na nOileán. Má tá tú ag smaoineamh ar chur isteach ar mhaoiniú chun togra go do chuid féin a fhorbairt, tá sé rí-thábhachtach go bhfreastalódh tú ar an gcruinniú seo chun eascaíocht a dhéanamh duit féin. Beidh deis agat freisin do thogra a phlé le ball den bhfoireann.Comhar na nOileán Teo, is the Integrated Local Development Company for the inhabited offshore islands of Ireland. It has responsibility for LEADER/R.S.S. and other programmes

Comhar na nOileán would like to invite participants to attend a short presentation
on
Self-Employment and Starting your own Business
that will take place in An Chultúrlann @ 8:00pm on
the evening of Tuesday the 27th October

The course will focus on Self-Employment as an option and in particular on the Leader Rural Development Programme funding which is administered for the Irish Islands through Comhar na nOileán. If you are comtemplating applying for funding with a view to developing an Enterprise, this course is absolutely essential as it will prepare the ground for the smooth development of your project. The course will be delivered by a staff member of Comhar na nOileán, who is working with the Leader Programme on a daily basis.Clúdófar na gnéithe seo leanas/The topics which will be covered during the course are as follows:

• Cén cineál fiontar/togra ar féidir liom a thosnú/What kind of Business can I start - LEADER Measures & Sub-Measures

• Féin fhostaíoct – Riachtanaisí dlíthiúla/Becoming Self-Employed – Legal Obligations

• Ag réiteach Plean Gnó/Preparing a Business Plan

• Taighde Margaíochta/Basic Market Research

• Ag clárú do Ghnó/Registering your Business

• Stádas Dlíthiúil & Struchtúr do ghnó/Legal Status & Structure of the Business

• Leabhar Choiméad/Keeping Records & Book-Keeping

• Cáin Ioncam/Income Tax

• Ag fáil cárta C2/Obtaining a C2 Sub-contractors Card

• Scéim Filleadh ar obair liúntas Fiontair/The Back to Work Enterprise Allowance

• Árachás/Need for Insurance

• Iarrataisí Maoinithe LEADER/Making an Application For LEADER Grant-Aid from Comhar na nOileán

Má tá suim agat anseo fág t-ainm le Comharchumann Árainn Mhór, nó tar amach ar an oícheTo register your interest in attending the course please leave your name with Comharchumann Árainn Mhór or alternatively contact Máire Uí Mhaoláin, Comhar na nOileán on 087 6293003 or simply turn up on the night.

26.10.10

Quiz-Tráth na gCeist - ALL WEATHER PITCH-€305 collected


Buíochas do gach duine a bhí i láthair agus a ghlac páirt i dTráth na gCeist tigh Neily ar an Aoine  22 Deireah Fómhair;

Buíochas mór;
do Neily & an comharchumann ar son duaiseanna an raifil;
do Neily ar son duaiseanna na mbuaiteoir;
do Phroinsias Ó Coisdeabhla a d’ullmhaigh na ceisteanna uilig & a rinne obair ar dóigh ar an oíche;
do Aingeal Mhic Amhlaidh a dhíol na ticéid le haghaidh an raifil.  
Mar thoradh ar an oíche, tá €305 bailithe do chiste na Páirce Uile Aimsire.  

Go raibh maith agaibh uilig!

16.10.10

Fógra Comharchumainn - Saoire Poiblí

Saoire Poiblí an Fhómhair-October Bank Holiday

Beidh oifigí agus stór an chomharchumainn druidte ar an Luan, 25 Deireadh Fómhair 2010.

An Comharcumann offices and store will be closed on Monday, 25 October 2010.


13.10.10

COMHARCHUMANN OILEÁN ÁRAINN MHÓR - OPPOSING GAELTACHT CUTS.

The 29 Comharchumainn Gaeltachta which are funded by Údarás na Gaeltachta,  have joined forces to oppose Gaeltacht cuts, which if enforced will reduce spending through the Department of Gaeltacht Affairs from €149 million, in 2008, to €30m, in 2016.

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir is one of 29 Gaeltacht organisations which is in receipt of an annual  administrative grant from Údarás na Gaeltachta.  Without the funding from an tÚdarás, Comharchumann Oileán Árainn Mhóir will not be in a position to maintain the community enterprises and services it provides to the community of Árainn Mhór. 

The 29 Comharchumainn Gaeltachta  between them, employ 140 full-time workers and 230 part-time workers.  They also administer  employment schemes which provide opportunities for over 100 individuals within the community.

Members of the community of Árainn Mhór who wish to oppose the proposed Gaeltacht cuts and support an comharchumann’s efforts can sign a petition which is currently being compiled at the offices of an comharchumann. 


Gaeltacht Facts:  Approx €50m a year generated by 20,000 young people attending Irish language summer schools. 
Annual turnover of approx €10m of  29 Comharchumann Gaeltachta who between them employ 70 administrators.

80 Irish language naíonra providing services for over 900 pre-school children. 

5.10.10

Díol Cístí & Cácaí - Cake Sale

Díol Cístí agus Cácaí
Dé Domhnaigh 31 Deireadh Fomhair
Tar éis Aifrinn 11r.n.
san Ionad Lae
i gComhair na Páirce Uile-Aimsire

Cake Sale
Sunday 31 October
After 11am Mass
at the Day Centre
in aid of
All-Weather Pitch

Cuirfear sólaistí ar fáil
Refreshments available

3.10.10

Tráth na gCeist - Quiz. ALL WEATHER PITCH

BEIDH TRÁTH NA GCEIST I GCOMHAIR NA PÁIRCE UILE-AIMSEARTHA AR SIÚL TIGH NEILEY AR AN AOINE 22 DEIREADH FÓMHAIR @ 9:30I.N.  CUIRFEAR FÁILTE ROIMH CHÁCH!

A FUNDRAISING QUIZ FOR THE PROPOSED ALL-WEATHER PITCH WILL TAKE PLACE IN NEILEY'S ON FRI., 22 OCTOBER @ 9:30P.M.  ALL WELCOME!

2.10.10

RURAL SOCIAL SCHEME (RSS)

 RURAL SOCIAL SCHEME (RSS)

Comhar na nOileán Teo. are now compiling a new waiting list for the RSS out of which vacancies that arise on the scheme may be filled. 

The aims of RSS are to provide:
  • Certain services of benefit to rural communities by harnessing the skills and talents available among low-income farmers and fisherpersons
  • Income support to low income farmers and fisherpersons who are in receipt of specified, social welfare payments

Eligibility Criteria for Farmers
Be able to provide proof of farming:
A.    Application for the EU Single Payment Scheme for the current year, or
B.    Declaration from the District Veterinary Office (D.V.O) confirming stock details at last test

AND be in receipt of one of the specified social welfare payments

Note: Each participant must occupy and farm in their own right a minimum of 1 Hectare of land within the State

The following people are also permitted to participate in the scheme:
·  Dependant Spouse/Children/Siblings of a qualifying farmer (who meets the existing underlying eligibility criteria, mentioned above)
·  Qualified adult dependants of a State Pension (non-contributory), who themselves are under 66, who meet the existing underlying eligibility criteria, mentioned above
Eligibility Criteria for Fisherpersons
Be in receipt of Fish Assist     OR
Be a:
·  Self employed fisherperson on a fishing boat, in the Register of Fishing Boats / whose boat has been issued with a Pot Fishing Licence
·  Self employed fisherperson who has been issued with a Commercial Salmon Fishing Licence / Commercial Eel Fishing Licence
·  Self employed fisherperson who has been issued with a dredging licence for shellfish
·  Holders of an Aquaculture licence issued by the Department of Communication, Marine and Natural Resources / Permit holders for shell fishing issued by a registered Cooperative

AND be in receipt of one of the specified social welfare payments

The following people are also permitted to participate in the scheme:
·  Dependent spouse of a person qualified i.e. instead of the spouse
·  Qualified adult dependants of a State Pension (non-contributory), who themselves are U66

19.5 hours per week (based on a farmer/fisherman-friendly schedule)
Contracts run from 01 April to 31 March each year
Paid on a weekly basis
Retain secondary benefits (medical cards etc.)

Please contact an comharchumann for more information or for an application form. (074 9520533)
Completed forms and any supporting documentation should be returned to the office before  7th October.