29.4.10

Cultúrlann Árainn Mhóir - Arranmore Culture Centre

Ceardaithe & ealaíontóirí áitiula:
Beidh Ionad Eolais do chuairteoirí agus siopa féiríní a reachtáil sa chultúrlann le linn seasúr an tsamhraidh arís i mbliana. Má tá suim ag ceardaithe/ealaíontóirí  áitiula a gcuid táirgí a dhíol sa chultúrlann, is féidir teangbháil a dhéanamh leis an chomharchumann le haghaidh tuilleadh eolais.


The visitor information & gift shop will open in the culture centre during the summer season.  Local artists and craftspersons wishing to sell their works in the culture centre can contact an comharchumann for further information.
  

Fógra Comharchumainn

Beidh oifig agus stór an chomharchumainn druidte ar an 3 Bealtaine 2010.
An Comharchumann office and store will be closed on 3 May 2010.

28.4.10

Folúntas – Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

Tá Oifigeach Forbartha (conradh 8 mí) á lorg ag Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo chun dul i mbun cúraimí forbartha pobail ar Oileán Árainn Mhóir.
Beidh an té a cheapfar ina c(h)ainteoir líofa Gaeilge le fuinneamh agus díogras agus spéis ar leith aige / aici i gcúrsaí comharchumainn agus i gcúrsaí forbartha pobail.

Dualgaisí:

•Cuidiú le foireann an Chomharchumainn a phlean forbartha a chur i bhfeidhm agus nua fhorbairtí an Oileáin a thabhairt chun foirfeachta.

•Oifigí agus maoin an chomharchumainn a bhainistiú agus a fhorbairt

•Comhoibriú le pobal an oileáin, rannógaí agus eagraíochtaí stáit maraon le coistí pobail agus earnáil dheonacha chun cur le forbairt an oileáin.

•Tacú le muintir an oileáin chun gach gné de shaol an oileáin a fhorbairt agus a chaomhnú.

Cáilíochtaí / Scileanna:

•Ardchaighdeán Gaeilge scríofa
•Taithí ar chóras riaracháin agus ríomhaireachta
•Scileanna maithe ceannaireachta, bainistíochta, cumarsáide agus idirphearsanta.
•Tuiscint ar fhadhbanna a bhaineann le ceantair imeallacha.
•Taithí ar fhorbairt pobail.


Iarratais maraon le C.V. chuig an seoladh thíos roimh an 15 Bealtaine, 2010


An Rúnaí - Oifigeach Forbartha Árainn Mhóir
F/ch Údarás na Gaeltachta
Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair
Na Doirí Beaga
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall

19.4.10

Introduction of Carbon Tax - Central Heating Oil

A new carbon tax of €15 per Tonne was announced in the 2010 Budget. The tax was applied to Petrol and Diesel from midnight on Budget Day, 9 December 2009.
The price of petrol increased by 4.2c a litre and the price per litre of diesel increased by 4.9c.

From 1st May 2010 the carbon tax will apply to Kerosene, Marked Gas Oil, Liquid Petroleum Gas, Fuel Oil and Natural Gas. VAT will also be charged on the carbon tax.

From May 1st 2010 – the new carbon tax will result in a price increase of Kerosene (Heating Oil) by 4.3 cent a litre including VAT. This will mean an extra €43 Euro on 1000 litres – which is an increase of approx 6.5%

Coal and peat remain unchanged but are subject a commencement order with September 2010 being mentioned as a likely date for this commencement order.

The exemption of solid fuels follows extensive lobbying which focused on the potential for loss of revenue from cross-border trade/smuggling.

Revenue from the carbon levy is expected to be €250 million in 2010.