26.10.12

TEG Partial Certification Now Available!

Páirt chreidiúint TEG ar fáil ón Fhómhar seo!


Is mian le hIonad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann Má Nuad a fhógairt go mbeidh páirtchreidiúint ar fáil ó Fhómhar 2012 do dhaoine gur mhaith leo an scrúdú cainte amháin a dhéanamh.

Mar sin, beidh dhá rogha ag iarrthóirí gur mhaith leo cáilíocht sa Ghaeilge a bhaint amach:

1. Scrúdú iomlán TEG a dhéanamh in Aibreán/Bealtaine agus creidiúint iomlán a fháil2. An scrúdú cainte amháin a dhéanamh in Aibreán/Bealtaine agus páirtchreidiúint a fháil.

Beidh Ionad na dTeangacha sásta scrúduithe cainte a reáchtáil ag amanna eile i rith na bliana do ghrúpaí in ionaid ar fud na tíre.

Tuilleadh eolais ar fáil ar www.teg.ieTEG Partial Certification available from Autumn 2012!

The Language Centre at NUI Maynooth is pleased to announce that partial certification will be offered to Teastas Eorpach na Gaeilge candidates who wish to have only their oral Irish skills assessed and certified.

Candidates seeking an Irish language qualification will now have two options:

1. the entire TEG exam (Oral, reading, writing, listening)can be taken in April/May and full certification will be granted, in keeping with the current system

OR

2. the oral exam can be taken as a stand-alone assessment in April/May or at other times of the year and partial certification will be granted

The Language Centre will be happy to organise oral exams for groups at other times of the year in centres throughout the country.

Further information available at www.teg.ie18.10.12

Scéim Eangúcháín na nGliomach 2012 - National Lobster Notching Scheme 2012

Scéim Eangúcháín na nGliomach 2012 - National Lobster Notching Scheme 2012


Tá íocaíochtaí do rannpháirtithe sa scéim eangúcháin gliomach réitithe agus ar fáil anois ón Chomharchumann.
Payments for participants of the V Notching Scheme have been processed and are available for collection from an Comharchumann.