12.4.11

Cartlann Oileán Dhún na nGall - Donegal Island Film & Radio Archive

Beidh Cartlann Árainn Mhór lonnaithe sa Chultúrlann, Fál an Ghabhann - tathar ag dréím go mbeidh an chartlann ar fáil roimh dheireadh mí na Bealtaine 2011. 

The Arranmore Archive will be situated in An Chutúrlann, Fál an Ghabhann - it is hoped that the archive will be available before the end of May 2011.

11.4.11

Rural Transport Service – Córas Taisteal Tuaithe MFG

A daily bus service to and from Burtonport/Letterkenny is being considered by the rural transport service provider.  The proposed service may be of benefit to current or prospective students of LYIT. 

An assessment of the demand for the service is being undertaken.  If you are interested in using such a service, please contact An Comharchumann by 3:00pm on Monday 18 April at the latest.

Proposed early morning daily bus service from Burtonport to Letterkenny. (Mon-Fri) Arrival in Letterkenny before 9:00am
Returning from Letterkenny to Burtonport daily each evening.  (Mon-Fri)

Proposed start date: September 2011

Fare: €3:00 each single journey (student rate)

Tel: 074 9520533

7.4.11

Leabgarrow Pier - Notice of Supply Interruption Tue 12 April 9:45-11:45

Ranganna Ceol - Music Lessons

Ranganna Ceol

Le linn na bliana 2005, fuair an comharchumann maoiniú chun uirlisí ceoil a chéannacht do ranganna ceoil do pháistí.  Ceannaíodh veidhlíní, bodhráin, banjos, boscaí ceoil agus giotáir. Baineadh úsáid as na huirlisí le linn na ranganna ach níor tugadh ar ais iad nuair a tháining deireadh leis na ranganna. Tá i gceist tús a chur leis na ranganna sna seachtainí atá romhainn agus bheadh muid buíoch dá dtiocfadh le daoine a bhfuil uirlisí acu, iad a thabhairt ar ais chuig an Chomharchumann sular gcuirfear tús leis na ranganna. Go raibh maith agaibh.

Music Lessons

An Comharchumann received funding in 2005 to purchase a range of musical instruments for children’s music classes. Various musical instruments including fiddles, bodhráin, banjos, accordions and guitars were purchased and used during music lessons, a lot of these instruments have never been returned. It is hoped to re-commence music lessons in the next few weeks and it would be appreciated if anyone who is in possession of any of these musical instruments would return them to an Comharchumann to enable classes to go ahead. Many Thanks.

5.4.11

Cumann Gaelach Gairmscoil Mhic Diarmada 2011

Comhghairdeas mór do Chumann Gaelach Gairmscoil Mhic Diarmada atá tar éis duais a bhaint i gcomórtas Gael Uladh. Maith sibh!

4.4.11

Scéim Eangúcháín na nGliomach 2011 - National Lobster Notching Scheme 2011

Tá iarratas á ullmhú faoi láthair do Scéim Eangúcháín na nGliomach 2011. Ní mór d’iarrthóiri a gcuid iarratais a bheith istigh le BIM roimh dheireadh an lae ar an 14 Aibreán 2011.


An application is currently being prepared for the National Lobster Notching Scheme 2011. Applications must be lodged with BIM before close of business on 14 April 2011.

Shareholders Notice - Fógra Scairshealbhóirí

Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo - CCB
An Chultúrlann
4:00 in


8 Bealtaine 2011
8 May 2011

Clár-Agenda

Moladh Miontuairiscí an CCB deireanach
Adopt Minutes of Previous AGM

Tuairisc Oibre na Bliana
Annual Report

Tuarascáil an iniúchóir ar Thuarascáil Airgeadais an Chomharchumainn
Auditors Report & Financial Statement of Comharchumann

Ceapacháin an Iniúchóir
Appointment of Auditor

Toghcháin & Ceapacháin an Choiste Bainistíochta
Election & Appointment of Management Committee

Aon Gnó Eile
AOB

3.4.11

Sports Facilities - Aiseanna Spóirt


View plans at links below of community sports facilities currently lodged with Donegal County Council Planning Department.  Diary Dates: Dátaí Dialainne - Cookery Demonstrations

Reminder for all who have registered to attend the cookery demonstrations by the author, broadcaster and chef instructor, Frank Moynihan. 


Cookery presentations will take place on  April 4, 5, 6, & 7 in An Chultúrlann.
8:00pm - 10:30pm Monday 4th  to Thursday 7th.