9.11.11

Comórtas Páistí—Children’s Competition

Comórtas na Samhna— Halloween Competition
Spriocdháta—Closing Date 15/11/2011
Cum scéal nó dán leis an teidil a leanas:
Compose a story or poem with the following title:
Samhain
Halloween

Duais/Prize

Dearbhán/Voucher