18.12.09

Cártaí Méadar BSL-ESB Meter Cards

Cártaí don méadar BSL ag cé na Leidhbe Gairbhe ar fáil sa chomharchumann @€2.50 an ceann.
ESB Meter Cards for socket at Leabgarrow Pier are now available from an comharchumann. @ €2.50 each

14.12.09

Saoire na Nollag 2009 - Christmas Holidays 2009

Beidh an comharchumann druidte ar na dátai a leanas:
An comharchumann will be closed on the following dates:

Déardaoin 24ú Nollaig – Druidte
Thursday 24 December – Closed

Dé hAoine 25ú Nollaig: - Lá Nollag
Friday 25th December: - Christmas Day

Dé Luain 28ú Nollaig: - Druidte
Monday 28th December: - Closed

Déardaoin 31ú Nollaig – Druidte
Thursday 31st December – Closed

Dé hAoine 1ú Eanáir: - Lá Saoire Poiblí
Friday 1st January: - Bank Holiday

Dé Luain 4ú Eanáir: - Stoc áireamh bliantúil
Monday 4th January: - Annual Stocktaking

Dé Máirt 5ú Eanáir: - Stoc áireamh bliantúil
Tuesday 5th January: - Annual Stocktaking

Dé Céadaoin 6ú Eanáir: - Stoc áireamh bliantúil
Wednesday 6th January: - Annual Stocktaking

11.12.09

Feachtais bhailiúcháin airgid – Fundraising Events


Raffle-Christmas Hamper draw + other prizes: Proceeds to All-weather pitch.
Tickets €1:00 each available @ an comharchumann. Raffle prizes or donations for this worthwhile project would be very welcome & much appreciated.

Beidh comórtas Pool a reáchtáil le linn saoire na Nollag chun airgid a bhailiú don pháirc uile-aimseartha atá beartaithe ag an Ghairmscoil. Táille: €10:00 an duine. Clárú: Sa Chomharchumann 074 9520533
A pool competition is being organised to take place during the Christmas season to raise funds for the All-Weather Pitch at Gairmscoil Mhic Diarmada. Fee: €10:00 per person. Registration at an Comharchumann: 074 9520533

10.12.09

Brontannais Nollag - Christmas Gifts


Brontannais Nollag a ndíol sa chomharchumann – Tá na brontannais uilig faoi €5.00 an ceann. Cuirfear an brabús ar fad i gcóir na páirce uile-aimseartha atá beartaithe ag Gairmscoil Mhic Diarmada.


Christmas Gifts for sale in an comharchumann. All gifts priced under €5:00 each. All profits will go towards proposed All-weather pitch at Gairmscoil Mhic Diarmada.

8.12.09

Earraí Leictreach Ré-caite/End-of-life White Goods


Is féidir earraí leictreacha ré-caite a fhágáil i gclós an chomharchumainn le linn
uaireanta oscailte an stóir ar na dátaí a leanas:
Dé Luain 14 Nollaig go dtí Dé Luain 21 Nollaig 2009
Seirbhís bhailiúcháin ar fáil: €10.00

End-of-life electrical goods can be taken to an comharchumann yard during opening hours only, on the following dates:
Monday 14 December until Monday 21 December 2009
Collection service available: €10.00

Tuilleadh Eolais: 074 9520533

EU Fisheries Policy-Have your say

European Commission Press Release

8 December 2009

Have your say on the future of EU fisheries policy.

If you work in fisheries, eat fish or have any interest in the sector, you
have until 31st December to give European Commission your suggestions for
improving the Common Fisheries Policy.

To have your say, log on to: www.euireland.ie/fish
and fill out our online consultation
form.

The on-line consultation will contribute to the EU Commission's Green Paper
on the future of the EU's fisheries policy, which aims to address the
shortcomings of current legislation.

The Commission will issue its initial findings in the first half of 2010.
After further consultation with stakeholders, the Commission will then
prepare an impact assessment report and new regulations will be proposed
later in the year. This could then be presented to the European Parliament
and Council early in 2011, with a view for adoption in 2012.

For further information on the Green Paper and the consultation logon to:
www.euireland.ie/fish

6.12.09

Córas Taistil Tuaithe – Rural Transport Service

Taxi/bus services provided by McGeehan’s Transport on Arranmore on behalf of the Rural Transport Services can be contacted at the following number:
087 2677725

3.12.09

Féilire Árainn Mhóir 2010 - Arranmore Calendar 2010
Féilire Árainn Mhóir 2010 ar fáil ón Chomharchumann le haghaidh séasúr na Nollag. Cuirfear gach brabús ón togra seo i gcomhair na Páirce Uile Aimseartha atá beartaithe ag Gairmscoil Mhic Diarmada.
Arranmore Calendar 2010 available for the Christmas season from an Comharchumann. Proceeds from the sale of the calendar will go towards the proposed All-Weather Pitch at Gairmscoil Mhic Diarmada.

€6.90 each
€5.00 each for 2 or more