7.9.10

Tionscadal Oiliúna Tras-náisiúnta

I mí Eanáir 2010, bhí léirithe suime á lorg ó oileáin a mbeadh suim acu 'bheith páirteach i dtionscadal oiliúna a bhí beartaithe ag Comhar na nOileán a ullmhú i gcomhair le grúpaí ó oileáin na Danmhairge. Bhí léirithe suime ag teastáil ó trí oileán agus léirigh Comharchumann Oileán Árainn Mhór suim thar cheann Árainn Mhór.

An aidhm atá taobh thiar den tionscadal ná tacaíocht a chur ar fáil do na hoileán chun plean fuinnimh a chur i gceann a chéile. Rinne Comhar na nOileán iarratas ar mhaoiniú agus i mí Lúnasa 2010, ceadaíodh an togra.

Reáchtálfar an chéad cheardlann  i nGaillimh ar an 28 Meán Fómhair le cur síos a dhéanamh ar an tionscadal. Beidh ionadaí amháin ón ghrúpa i láthair chun cur i láthair gairid a dhéanamh faoin oileán. (seirbhísí, aiseanna, fuinneamh in-athnuaite, bainistiú dramhaíola)

Tar éis na ceardlainne sin, cuirfear aiseolas ar fáil do bhaill an ghrúpa agus eagrófar ceardlanna ina dhiaidh sin ar a mbeidh deis ag iomlán na mball 'bheith páirteach iontu.

Tá 18 ainmnithe ar ghrúpa Árainn Mhór go dtí seo. Má tá spéis ag daoine bheith páirteach sa tionscadal, déanaigí teagbhail leis an chomharchumann. 074 9520533


Trans-National Energy Training Project

In January 2010, expressions of interest were sought from islands wishing to participate in a trans-national energy development project which Comhar na nOileán (LEADER Group) was proposing to embark upon with groups from the Danish Islands. Participation of three Irish island was sought and an Comharchumann submitted an expression of interest on behalf of Árainn Mhór.

The objective of the project was to assist the islands in drawing up an energy plan. Comhar na nOileán submitted an application for funding. In August 2010, funding for the project was approved.

The first workshop will take place on Tuesday 28 September 2010 in Galway when the objectives of the project will be outlined. One representative from each group will attend the first workshop and will present a short introductory presentation of the island. (Services, facilities, renewable energy, waste management). Information form the workshop will be relayed to members of the group.

Workshops will then be arranged which will be open to all members of the groups. There are 18 members in the Árainn Mhór group. Anyone wishing to participate in the project can contact an comharchumann. 074 9520533