1.9.10

Fógra Scairshealbhóirí Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo– Notice to Shareholders of Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo. Rialacha Leasaithe – Amended Rules

Tá rialacha leasaithe Comharchumann Oileán Árainn Mhór cláraithe le ICOS ó bhí 23 Lúnasa 2010 ann.
The amended rules of Comharchumann Árainn Mhór Teo are registered with ICOS since 23 August 2010.