14.9.10

Eolas do Shaoránaigh - Citizens Information

Beidh oifigeach ón Ionad Eolais do Shaoránaigh, An Clochán Liath i láthair i
gComharchumann Oileán Árainn Mhór Teo
Ar an Déardaoin, an 14 Deireadh Fómhair 2010
óna 10:30-13:00
Ag plé le fiosruithe Leasa Shóisialaigh, Deontais Tithíochta, Deontais inslithe, Cearta Fostaíochta, Cúrsaí Teaghlaigh, Cearta Tomhaltóirí, Oideachas & rl


The Dungloe Citizens Information Officer will be in attendance
In Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
On Thursday 14 October 2010
Between 10.30am – 1.00pm
Dealing with Social Welfare Entitlements, Housing Grants, Insulation Grants, Health Entitlements; Employment Rights, Family Matters, Consumer Rights, Education etc.


No Appointment Necessary