17.9.10

Folúntas Páirtaimseartha - Part-time Vacancy

Tá folúntas páirtaimseartha sa Bhaile Saoire do dhuine a bheas freagrach as cúram na dTithe Saoire.
Ba chóir d' iarrathóirí iarratais a sheoladh chuig Comharchumann Oileáin Árainn Mhór
roimh 1 Deireadh Fómhair 2010.

Part-time housekeeper required who will be responsible for accommodation at the Baile Saoire.
Applications to Comharchumann Oileán Árainn Mhór by 1 October 2010.