1.9.10

Teastas Eorpach na Gaeilge

Beidh scrúduithe Theastas Eorpach na Gaeilge ar siúl ar na dátaí seo i 2011: Teastas Eorpach na Gaeilge exams take place on the following dates in 2011:

B2 2.04.2011
B1 16.04.2011
A2 7.05.2011
A1 21.05.2011
sna hionaid seo a leanas in Éirinn / in the following centres in Ireland:

Má Nuad / Maynooth
Gaoth Dobhair
Leitir Ceanainn / Letterkenny
Caisleán an Bharraigh / Castlebar
An Spidéal
Luimneach / Limerick
Corcaigh / Cork
Cill Chainnigh / Kilkenny
Béal Feirste (NUA) / Belfast (NEW)