28.9.10

Club Breosla - Fuel Club

Tá córas i bhfeidhm sa chomharchumann ina dtig  iocaíochtaí rialta a dhéanmah le linn na bliana do bhreosla tí. Tugann an córas deis do dhaoine iocaiochtaí arda a sheachaint nuair atá breosla tí de dhíth orthu. Tuilleadh eolais ar fáíl ón chomharchumann ar 074 9520533.

An comharchumann has a facility available for anyone who would like to pay up for their fuel at regular intervals to avoid having to pay a lump sum payment on delivery.  For more information please contact an comharchumann on 074 9520533.