10.9.10

Scéim Comharthaíochta – Signage Scheme

Tá an comharchumann i mbun iarratais ar scéim comharthaíochta chun comharthaí cloch eibhir breise a chur in airde ar an oileán. Cuirfidh na comharthaí go mór leis an togra comharthaíochta sna mbailte fearainn a cuireadh tús leis sa bhliain 2008, chomh maith le feabhsú na timpeallachta.

An comharchumann is preparing an application for additional granite boulder signage on the island. The additional boulders will develop the granite signage townland project initiated in 2008 and will enhance the appearance of the island.