14.9.10

Seisiún Eolais - Information Session, Home Energy Saving Scheme 22/09/10

Tá an comharchumann i gcomhair le Jim Duffy,  NES Dhún na nGall ag reáchtáil seisiún eolais ina mbeidh cur i láthair a dhéanamh faoin Scéim Um Choigilt Fuinnimh Tí. Cuirfear tús leis an seisiún eolais ag 7:00i.n ar an Chéadaoin, 22 Meán Fómhair 2010 sa Chultúrlann, Fál an Ghabhann. An aidhm atá leis an seisiún ná daoine a chur ar an eolas faoi scéim, an dóigh le iarratas a dhéanamh ar líne agus na treoirlínte cuí a leagadh amach chun faomhadh bainc a fháil.
Ba chóir do dhaoine:

1.        Sonrasc BSL

2.        A gcuid sonraí bainc (íocfar deontas isteach i gcuntas an iarratasóir) a thabhairt leo chuig an seisiún.

I measc na deontas ata ar fáil tá: (uasmhéid)

€300 insliú áiléir
€600 insliú cuasáin
€750 rilatheoirí teasa
€3700 tirimlíneáil
€6000 insliú seachtracha
€100 teastas BER.
Cuirfear fáilte roimh chách.

An Comharchumann in association with Jim Duffy, NES Donegal, is organising an information session to present information regarding the Home Energy Saving Scheme. The session will take place at 7:00 pm on Wednesday , 22 September in an Chultúrlann, Fál an Ghabhann. The aim of the presentation is to provide information about the scheme, how to make an online application and obtaining bank approval.

Individuals interested in attending/making an application should bring the following with them to the session:

1. An ESB bill
2. Bank details (SEAI payments ar made directly into bank)

Grants available (up to):
€300 for roof insulation
€600 for cavity insulation
€750 for heating controls
€3700 for dry-ling
€6000 for external insulation
€100 for BER certificate
All Welcome