30.9.10

Cúrsa Gaeilge – Irish Course

Bhí suim léirithe ag roinnt daoine i gcúrsa Gaeilge ach níl go leor ainmneacha faighte chun rang a reáchtáil. Má tá spéis ag daoine freastal a dhéanamh ar chúrsa Gaeilge, bá chóir teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann roimh 14 Deireadh Fómhair 2010.Expressions of interest in Irish courses were received from a number of individuals but unfortunately, there were not enough participants to organise a class. Anyone who may be interested in attending an Irish language course should contact an comharchumann before 14 October 2010.