7.9.10

Deontas Faighte €1200.00 – Receipt of Grant €1200.00

Tá deontas de €1200.00 faighte ag Comharchumann Oileán Árainn Mhór ó Chomhar na nOileán chun aiseanna na Cultúrlainne a fheabhsú agus chun taispeántais staire a chur in airde san fhoirgnimh.

Íocadh an deontas faoin Chlár Forbartha Tuaithe 2007-2013.

Comharchumann Árainn Mhór Teo is in receipt of a grant of €1200.00 from Comhar na nOileán Teo improve the facilities of an Chultúrlann and to provide displays of historical interest in an Chultúrlann.

The grant was paid under the Rural Development Plan 2007-2013.