7.9.10

Deontas Faighte €6773.70 – Receipt of Grant €6773.70

Tá deontas de €6773.70 faighte ag Comharchumann Oileán Árainn Mhór ó Chomhar na nOileán chun forbairt a dhéanamh ar aiseanna an ionad eolais agus chultúrtha. Tá trealamh ranga agus oifige ceannaithe don fhoirgnimh; trealamh a rachaidh go mór chun sochair an phobail agus a chuirfidh go mór leis na haiseanna atá curtha ar fáil san Ionad. Íocadh an deontas faoin Chlár Forbartha Tuaithe 2007-2013.


Árainn Mhór Teo is in receipt of a grant of €6773.70 from Comhar na nOileán Teo to develop the facilities of an Chultúrlann. Class room and office equipment has been purchased for the building; equipment which will benefit the community and will improve the facilities available in an Chultúrlann. The grant was paid under the Rural Development Plan 2007-2013.