26.2.09

Uaireanta Oscailte an Chlós Súgartha - Playground Opening Times

Clós Súgartha Árainn Mhóir
Uaireanta Oscailte/Opening Hours:

Feabhra, Márta 2009 11:00rn– 8:00 in
February/March 2009 11:00am – 8:00pm

Níl cead isteach sa chlós ach amháin le linn na n-uaireanta oscailte oifigiúla.
Admittance is permitted during official opening times only.

Tá aiseanna an chlóis súgartha oiriúnach do pháistí atá faoi dhá bhliain déag.
The playground facilities are suitable for children who are twelve years of age and under.

Go raibh maith agaibh as bhur gcomhoibriú.
Thank you for your co-operation.