24.2.09

Comhar na nOileán Teo

Beidh Seisiún Comhairliúcháin maidir le
Clár LEADER agus le Clár Forbartha Áitiúla do Chuimsitheacht Shóisialta (LDSIP)
ar siúl sa
Chultúrlann, Fál an Ghabhann
ar an
Chéadaoin 4ú Márta
ag 11.00 r.n.

Comhar na nOileán will host a LEADER & LDSIP information session in the Culture Centre, Fallagowan, on Wednesday 4th March at 11:00am.