3.2.09

Deontas €8035 ceadaithe do Chomharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

Ceadaíodh €8035 do Chomharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo chun trealamh teicneolaíochta faisnéise agus oifige a chur ar fáil do phobal an oileáin. Ceadaíodh an deontas faoin Scéim Deontais Pobail atá a reáchtáil ag Pobal thar ceann an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta.