10.2.09

Dátaí Dialainne: Diary Dates

Beidh oifig agus stór an chomharchumainn druidte ar na dátaí a leanas:
An Comharchumann office and store will be closed on the following dates:


17 Marta/March 2009

10 Aibreán/April 2009

13 Aibreán/April 2009

14 Aibreán/April 2009

4 Bealtaine/May 2009

1 Meitheamh/June 2009

3 Lúnasa go dtí an 17 Lúnasa/3 August until August 17
Druidte ar an/Closed on 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14 Lúnasa
(3 Lúnasa/August, Saoire Poibli - Bank Holiday)

26 Deireadh Fómhair/October 2009

24, 25, 26 Nollaig/December 2009