4.3.10

Seimineár ar Do Ghnó Féin a Thosnú - Start Your Own Business Seminar

Start Your Own Business Seminar
Seimineár ar Do Ghnó Féin a Thosnú

Dé Luain 8 Márta 2010
Monday 8th March 2010
in
Fiontarlann
Ballymoon, Kilcar
ag
7.00 p.m.

Advice for businesses and information on
supports for enterprise
Comhairle do ghnónna agus eolas ar
thacaíocht do fhiontair

Táille: Saor in aisce
Admission: Free

Tuilleadh eolais: Eunan nó Carmel ag 074 9738333

 
WESTBIC i gcomhair le MFG atá ag eagrú

an imeacht seo mar chuid de

“Enterprising Donegal Business Week 2010” de

chuid Bhord Fiontar Chondae Dhún na nGall.