16.3.10

Leabhar Scaireanna an Chomharchumainn - Comharchumann Share Book

COMHARCHUMANN OILEÁN ÁRAINN MHÓIR TEO

Tá eagarthóireacht a dhéanamh ar Leabhar Scaireanna an chomharchumainn chun é a thabhairt suas chun dáta. Tá iarrachtaí ar bun chun neasghaolta iar scairshealbhóirí a aimsiú chomh maith le sonraí teagmhála roinnt scairshealbhóirí a bhfuil neamhchinnteacht ag baint lena gcuid sonraí teagmhála. Tá liosta de na scairshealbhóirí ar a bhfuil neamhchinnteacht ag baint leo ar fáil sa chomharchumann. Cuirfear fáilte roimh aon eolas i dtaca le sonraí neasghaolta/sonraí teangbhála na scairshealbhóirí. Tuilleadh Eolais: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh 074 9520533


The Share Book of an Comharchumann is currently being updated. Efforts are being made to identify the next of kin of former shareholders and the contact details of untraceable members. A list of the shares in question is available at an comharchumann. Any information regarding the contact details of next of kin or the contact details of untraceable members would be appreciated. Further Information: Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh 074 9520533