27.3.10

Dreacht: Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge - Draft: 20 Year Irish Language Strategy

Dreacht: Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge - Draft: 20 Year Irish Language Strategy

Dreacht Phaipéir ar fáil ag an nasc thíos:
Draft Paper available at following link:

http://www.docstoc.com/docs/document-preview.aspx?doc_id=31850991