8.3.10

Straitéis Fiche Bliain an Rialtais á phlé sa Ghaeltacht

Fuair na heagraíochtaí Gaeltachta thíos, cuireadh chun cur i láthair a dhéanamh os comhair an Chomhchoiste Dála um Ghnóthaí Ealaíon, Spórt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta in Ionad Tacaíochta Teaghlaigh i gCois Fharraige, Conamara, Co. na Gaillimhe ar an 26 Feabhra 2010.
Comhchoiste Gaeltachta Chiarraí Theas Teo

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo

Craobh Chorca Dhuibhne, Conradh na Gaeilge

Gluaiseacht Chearta Sibhialta Ghaeltacht Chorca Dhuibhne

Todhchaí na Gaeltachta

Tuismitheoirí na Gaeltachta

Comharchumainn Forbartha Mhuscraí

Comharchumann Chléire Teo

Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Teo

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo

Comharchumann Oileán Thoraí Teo

Oideas Gael

Guth na Gaeltachta

Lárchomhairle Paroiste Ghleann Cholm Cille Teo

Gaeltacht Bheo Fhánaide

Mná Tí Thír Chonaill

Áislann Rann na Feirsde

Comhairle Muintir an Chaiseal

Comharchumann Dhúiche Sheoigeach Teo

Comhlacht Forbartha an Spidéal

Comharchumann Shailearna Teo

Comhairle Ceantair na nOileán Teoranta

Comhairle na nOileán Teoranta

Comhdháil Oileáin na hÉireann

Comhar Chuigeil Teo

Fíbín Teo

Pléaráca Teo

Coláiste Lurgan

Oireachtas na Gaeilge

Craobh Mhaigh Cuilinn, Conradh na Gaeilge

Coiste Bainistíochta Ionad Naomh Pádraig, Dobhair

Meitheal Acmhainní Gaeilge

Pastime Connamara

Colm Ó Cinnseala Uas, Comhairleoir sa Phleanáil Teanga

Comhlacht Forbartha Baile Ghíb Teo

Comharchumann Rath Cairn Teo

Comharchumann Ionad Deirbhle Teo, Ionad Seirbhísí Teanga

Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla Teo

Scoil Acla

Coiste Pobal, Tuar Mhic Éadaigh

Comhlacht Forbartha na nDéise

Muintearas

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Eagraíocht Scoileanna Gaeltachta Teo

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agusGaelscolaíochta

Comhchoiste Náisiúnta na gColáistí Samhraidh

Dr John Walsh, Roinn na Gaeilge, OÉ, Gaillimh