11.3.10

Cruinniú Ginearálta Úrghnách - Extraordinary General Meeting

11 Marta 2010

Do: Gach Scairshealbhóir – Cruinniú Ginearálta Úrghnách

Tionólfar Cruinniú Ginearálta Úrghnách de Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo ar an Luan, 29ú Marta 2010 ag 7:00r.n. san Ionad Cultúrtha, Fál an Ghabhann, Árainn Mhór:


Rún: Plé a dhéanamh chun rialacha an chomharchumainn a leasú.

Is féidir tuilleadh eolais nó cóip de na rialacha leasaithe a fháil ach teangbháil a dhéanmah leis an chomharchumann.


To: Comharchumann Shareholders – Extraordinary General Meeting

An Extraordinary General Meeting of Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo will take place on Monday 29 March 2010 at 7:00pm in the Culture Centre, Fál an Ghabhann, Árainn Mhór.

Motion: Amendment of an comharchumann rules.

For further information/copies of the amended rules, please contact an comharchumann.