23.2.10

Dátaí Dialainne 2010:2010 Diary Dates

Beidh oifig agus stór an chomharchumainn druidte ar na dátaí a leanas:
An Comharchumann office and store will be closed on the following dates:

17 Marta/March 2010

2 Aibreán/April 2010

5 Aibreán/April 2010

6 Aibreán/April 2010

3 Bealtaine/May 2010

7 Meitheamh/June 2010

2 Lúnasa /August 2010

25 Deireadh Fómhair/October 2010

24, 27, 28, 31 Nollaig/December 2010