2.10.08

Scéim Fostaíochta Pobail - Community Employment Scheme

Tá Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo ag lorg léirithe suime ó dhaoine ar mhian leo bheith páirteach sa Scéim Fostaíochta Pobail. Is féidir suim a léiriú/tuilleadh eolais a fháil i dtaca le coinníollacha na scéime ach teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann. Cuirfear tús leis an scéim i mí Mhárta 2009. 074 9520533

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir is seeking expressions of interest from interested parties in the Community Employment Scheme. To register your interest or to obtain further information regarding eligibility please contact an comharchumann. Commencement date of scheme: March 2009. 074 9520533