6.1.09

Scéim Fostaíochta Pobail-Community Employment Scheme

Tá an Comharchumann ag lorg léirithe suime ó dhaoine, idir fhir 's mhná, ar mhian leo bheith páirteach sa Scéim Fostaíochta Pobail. (19.5 uair sa tseachtain) Is féidir suim a léiriú/tuilleadh eolais a fháil i dtaca le coinníollacha na scéime ach teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann. Tá an comharchumann ag dréim go gcuirfear tús leis an scéim i mí Feabhra 2010. 074 9520533

An Comharchumann is seeking expressions of interest from individuals, male/female, who wish to participate in the Community Employment Scheme. (19.5 hours per week) To register your interest or to obtain further information regarding eligibility, please contact an comharchumann. Scheme to commence in February 2010. 074 9520533