7.1.09

Irish Classes - Ranganna Gaeilge

Venue/Ionad: An Chultúrlann, Fál a’ Ghabhann

Date of commencement/Dáta tosaithe: Eanáir 2009/January 2009

Duration of course/Tréimhse an chúrsa: 10 seachtainí/weeks

Levels/Leibhéil:
Glantosaitheoirí & daoine le roinnt Gaeilge/Beginners & Intermediate Levels

Fee/Táille: €40.00

Cáilíocht/Qualification: Beidh deis agat cáilíocht atá aitheanta ar fud na hEorpa a bhaint amach duit féin. You will have the opportunity to obtain a European qualification.

Registration/Further information contact/Clárú/tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Oifig an Chomharchumainn 074 9520533/9520995


Further Information/Tuilleadh Eolais:
Gaeilge 2010. www.udaras.ie
Teastas na hEorpa. www.teg.ie