13.1.09

Scéim Fostaíochta Pobail-Community Employment Scheme

Tá Comharchumann Árainn Mhóir Teo ag lorg léirithe suime ó dhaoine ar mhian leo bheith páirteach sa Scéim Fostaíochta Pobail. (19.5 uair sa tseachtain) Is féidir suim a léiriú/tuilleadh eolais a fháil i dtaca le coinníollacha na scéime ach teagmháil a dhéanamh leis an chomharchumann. Cuirfear tús leis an scéim i mí Feabhra 2009. 074 9520533

Comharchumann Oileán Árainn Mhóir is seeking expressions of interest from individuals who wish to participate in the Community Employment Scheme. (19.5 hours per week) To register your interest or to obtain further information regarding eligibility, please contact an comharchumann. Commencement date of scheme: February 2009. 074 952053