21.1.09

Feachtas Feasachta in Aghaidh Dramhaíola - Waste Aware ArranmoreTá an feachtas feasachta in aghaidh dramhaíola á stiúradh ag Comharchumann Árainn Mhóir le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta. Is é cuspóir an fheachtais ná go mbeidh deireadh le dumpáil mídhleathach ar an oileán agus go mbeidh úsáid níos leithne a bhaint as na seirbhísí bailithe bruscair agus na seirbhísí athchúrsála atá curtha ar fáil do phobal an oileáin.
Tá leabhrán, ina bhfuil gach eolais i dtaca le deá chleachtas i leith dramhaíola curtha ar fáil agus beidh an leabhrán á dháileadh ar theaghlaigh an oileáin le linn na seachtaine seo chugainn.The Waste Aware Campaign led by Comharchumann Árainn Mhóir has been funded by Údarás na Gaeltachta. The aim of the Waste Aware Campaign is to bring to an end the practice of illegal dumping and to promote the use of the waste collection service and recycling services available on the island. An information booklet, detailing best practices in relation to waste disposal has been prepared and a copy will be distributed to each household in the coming week.