6.1.09

Straitéis Eacnamaíochta do na hOileáin - Economic Strategy for the Islands

Tá staidéar a choimisiúnú ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta ar mhaithe le pleananna straitéiseach forbartha eacnamaíochta a leagan amach do na hoileáin do na blianta atá amach romhainn. Tá sé i gceist ag na comhairleoirí atá ceaptha ag an Roinn chun an staidéar a dhéanamh, cuairt a thabhairt ar oifig an chomharchumainn, Árainn Mhór ar an Aoine 23ú Eanáir 2009. Ba mhian leis na chomhairleoir costais gnó na n-oileán agus costais maireachtála na n-oileánach a mheas. Beidh na comhairleoiri i láthair in oifig an chomharchumainn agus tabharfar deis don phobal/daoine atá féin fostaithe/lucht gnó an oileáin cruinnithe a heagrú leo chun costais gnó/costais maireachtála a phlé leo. Is féidir cruinniú a heagrú/tuilleadh eolais a fháil ach teangbháil a dhéanamh leis an chomharchumann. 074 9520533


An Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe & Gaeltachta has commissioned a study to ascertain the cost of living and the operating costs associated with running a business on the islands, with a view to developing an economic strategy for the future. The consultants appointed by an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe & Gaeltachta will be present in the offices of an comharchumann on Friday 23 January 2009 when individuals/self employed/business owners will have an opportunity to discuss living/business costs with them. To arrange a meeting or for further information, contact an comharchumann. 074 9520533n